આપી શકો તો… – A Gujarati Poetry

લોભ, લાલચ, સ્વાર્થ અને ભૌતિકતાને જ મનુષ્ય જીવનનો આધાર, આચાર અને વ્યવહાર સમજવા લાગેલા દરેક વ્યક્તિને આપણે આટલું તો કહેવું જ રહ્યું. કુદરતે દરેક માટે જીવન જરૂરી બધું જ ખુલ્લા મનથી આપ્યું છે, આપણે તો જો કંઈ આપવાને લાયક છીએ તો એ માત્ર ને માત્ર શુદ્ધ લાગણી, સમય કે સદભાવ જ છે. એટલું પણ ન આપી શકતા લોકો પાસેથી બીજી કઈ વાતની અપેક્ષા રાખી શકાય એ જાતે જ નક્કી કરવું રહ્યું.

માણસ હોવું એટલે શું? એ જેમને જાણ છે અને સતત એ અનુભૂતિ સાથે જીવી રહેલા દરેક પાત્રને સમર્પિત!

ગૌરવ મનુષ્ય હોવા તણું ન રાખે મને કંઈ માગવાનાં મેળમાં,

ચપટી, શેર કે ખાંડી, શોધું હું શુદ્ધ લાગણી દુનિયાની ભેળસેળમાં!

સમય આપનો બન્યો ગુલામ નકદી તણો;

ન આવી શકો આપ મુજ સુધી, હો દિલમાં તમ ભાવ ઘણો,

હૈયા કેરાં દાનની તો આસ ક્યાંથી રાખવી?

અમે ખાઈશું અમીનો ઓડકાર મુઠ્ઠીભર ભાવના નિર્ભેળમાં!

ગૌરવ મનુષ્ય હોવા તણું ન રાખે મને કંઈ માગવાનાં મેળમાં,

ચપટી, શેર કે ખાંડી, શોધું હું શુદ્ધ લાગણી દુનિયાની ભેળસેળમાં!

ભેંટ, જર કે મિલકતોનું મારે શું છે કામ રે?

રળવી જ હો જો સંપત્તિ, છે હૈયે પૂરતી હામ રે,

ન આસ તમથી દયાની, ન બક્ષીસોની દરકાર છે;

અમ ભર્યું-ભર્યું લઈશું જીવી, તમથી જરા મનમેળમાં!

ગૌરવ મનુષ્ય હોવા તણું ન રાખે મને કંઈ માગવાનાં મેળમાં,

ચપટી, શેર કે ખાંડી, શોધું હું શુદ્ધ લાગણી દુનિયાની ભેળસેળમાં!

સુખની કરી ન કલ્પના, ન વાસના, ન કામના,

લીધા ન શ્વાસ અણહકનાં, નથી કરી કો યાચના,

સાફ નિયત અને પૂરા મનથી જો દઈ શકો તો સાથ દો;

તો,

ઇન્દ્રનો વૈભવ હો ઝાંખો, અમ ખુમારી, તમ સદ્ભાવ નાં સુમેળમાં!

ગૌરવ મનુષ્ય હોવા તણું ન રાખે મને કંઈ માગવાનાં મેળમાં,

ચપટી, શેર કે ખાંડી, શોધું હું શુદ્ધ લાગણી દુનિયાની ભેળસેળમાં!

Love what you read? Click on stars to rate it!

As you found this post useful...

Share this post with more readers.

Comments

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments

Pin It on Pinterest

Share this story!

Love what you read? Share this page with your friends!