આસ્થા-અનાસ્થા! – Gujarati Poetry

આસ્થા-અનાસ્થા ઉદગમે-શમે,

મનુજને તો તર્ક સૌ વિવાદવા ગમે!
પ્રબળ, વિરલ, અચળ, અકળ
પળમાં વિયત, પળમાં ભૂતળ
ભર્યા નિઘંટુ રૂપનાં મુજ, તને જે ગમે

મનુજને તો તર્ક સૌ…
અહમનું જ પ્રક્ષેપણ ને, અહમનું પ્રત્યાગમન
મનુજના વિચારોમાં “સ્વ” નું આવાગમન
ભાસ શું, નિદિધ્યાસ માં પણ “હું-પણું” રમે

મનુજને તો તર્ક સૌ…
અવનતિ ને દૂર્ગતિ, “હું” ની ફલશ્રુતિ
આસ્થા વિલયમતિ, અનાસ્થા પ્રલયગતિ
મનુજ આ પ્રવર્તનની વચ્ચે ભમે

મનુજને તો તર્ક સૌ વિવાદવા ગમે!

* વિયત=sky, ભૂતળ=land, નિઘંટુ=dictionary,
પ્રક્ષેપણ= transmission
નિદિધ્યાસ= state of deep meditation,
વિલયમતિ=dissolving,
પ્રલયગતિ= leading to destruction, પ્રવર્તન= rotation
મનુજ= મનુષ્ય, પ્રત્યાગમન= reflection

Love what you read? Click on stars to rate it!

Hi! I'm Swati Joshi

Love what you’re reading?
Hit star rating or just post a comment. It motivates me to write more. Thank you!

Advertisement

Older Stories

Follow Us

માણસ તર્કના સહારે, ઈશ્વરને તેમજ સ્વયંને અનુકુળતા મુજબ આંકતો રહી, શંકા-કુશંકાઓનાં વમળમાં ફર્યા કરે છે. સમર્પણ ન કરો ત્યાં સુધી જીવનની ગતિ આ જ રહે છે.

Let’s Start Talking!

Swati Joshi is an Indian writer who loves to write in English and Indian Languages like Gujarati. Read her Gujarati Poetry and Motivational articles at Swati's Journal.
Swati Joshi

www.swatisjournal.com

4 Comments

 1. Avatar

  અવનતિ ને દૂર્ગતિ’હું ની ફલશ્રુતિ. વાહ!! સરસ અભિવ્યક્તિ.

  Reply
  • Swati Joshi

   Thanks a ton.

   Your views always matter… Your words are as dear to me as you are.

   Keep me posted.

   Lots of love,
   swati

   Reply
 2. Avatar

  અતિ વાસ્તવવાદી રચના. અભિનંદન.

  Reply
  • Swati Joshi

   Thank you very much.

   You are my biggest inspiration, motivator n critic n need you to guide me every time.

   Will be experimenting more with writing in future too.

   Lots of love,
   Swati

   Reply
Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy link
Powered by Social Snap