“અંત્યો”

Written by Swati Joshi

February 6, 2019

મુજ જીવનનાં બે અંત્યો; જે દેતાં મુજને સાદ,

એક વર્ષોથી મરુભૂમિ ને એક નર્યો વરસાદ.

એક નિરંતર તરસાવે ને-

એક ભીંઝવે સતત;

તરસને હું પી જાણું કે,

બૂંદને ઝીલું ઝટ?

ભાગ્યવિધાતા દોરતો મુજને, વાત ના મારે હાથ.

મુજ જીવનનાં બે અંત્યો…

એક તો મુજથી દૂર કદી ના-

એકની ના હું પાસ;

એક ધબકતું હ્રદય ગણું તો,

એક ચાલતો શ્વાસ.

કઈ બાંધું,કઈ છોડું? — ઉક્લે ના આ ગાંઠ!

મુજ જીવનનાં બે અંત્યો…

રોજ ધરીને રૂપ અનોખા –

નીપજાવું સંગાથ;

એકની હું વગડાની રેણુ,

બીજાની અબ્ધિ અગાધ.

જીવાદોરીનાં બંને છેડાં- કેમ રે છોડું સાથ?

મુજ જીવનનાં બે અંત્યો…

*અબ્ધિ = સમુદ્ર, જળરાશી
જીવનમાં ક્યારેક કોઈ એક ચોક્કસ પસંદગી કરવા માટે અવકાશ ન દેખાતો હોય ત્યારે, ભાગ્ય દ્વારા નિર્મિત સંબંધો તેમજ ઋણાનુબંધ જેમ મળ્યા હોય તેમ જ સ્વીકારીને સહજ રીતે જીવી જવાનું હોય છે.

Related Articles

મારા હૃદયને સ્પર્શી નહીં શકે

સાથે જીવતાં હોઈએ ત્યારે ઘણી વખત આપણે એ સાથનું ખરું મૂલ્ય આંકી શકતા નથી અને વ્યક્તિનાં ગયા પછી જ ખબર પડે છે કે, કેટકેટલું…

નજરોનાં હરણાં

આંખોથી આત્મા સુધી પ્રસરી ગયેલી લાગણીઓથી પીછો છોડાવી શકાતો નથી. જુદાઈનું રણ કોઈને પણ જાણ ન થાય એમ અંદરખાને વિસ્તર્યા…

ग़ज़ल

निदा फ़ाज़ली का ये शेर ही हमारी ग़ज़लको मुकम्मिल करता है की, “दिल में न हो जुर्रत तो मुहब्बत नहीं मिलती; ख़ैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती|”

Psst! Can you spare a moment before you go?

As much I love writing these stories, I care to gather your thoughts. Readers like you keep me going by suggesting new stories, appreaciating old ones.

You have Successfully Subscribed!

DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!