Articles

We've grouped Articles content for you. Continue reading your favourite posts.
શિક્ષક – એક મહામાનવ! – Gujarati Article 4.9 (11)

શિક્ષક – એક મહામાનવ! – Gujarati Article 4.9 (11)

ચાણકય અનુસાર, “એક શિક્ષક કદી સાધારણ નથી હોતો અને સર્જન હોય કે વિનાશ બંને તેનાં હાથમાં જ રહેલ છે!” વિદ્યાર્થીઓને ‘કેમ શીખવું’ એ તો લગભગ દરેક પ્રશિક્ષક કહી શકે છે પણ, ‘શું શીખવું’ એ ચિંધનાર જ બને છે ખરો શિક્ષક! એક સાધારણ શિક્ષક શીખવે છે જયારે કે એક અસાધારણ શિક્ષક જગાડે છે… આપને પણ મળ્યા હોય કોઈ આવા જ વિરલ મહામાનવો તો, મને લખી જણાવશો ને?

હું કૃષ્ણ ઉર્ફે કે. વી. યાદવ! – Janmashtami reading 5 (5)

હું કૃષ્ણ ઉર્ફે કે. વી. યાદવ! – Janmashtami reading 5 (5)

કૃષ્ણ – એક એવું પાત્ર કે જેમના જીવન, કથન કે કાર્યો વિશે દરેક વ્યક્તિ એક અલાયદી છબિ પોતાના મનમાં લઈને જીવે છે. દરેક એવું માને છે કે એ કૃષ્ણને સમજે છે તે રીતે બીજું કોઈ જ ન સમજી શકે. પણ, માનો કે એ આજે આવે અને આપણને એ ખરેખર શું વિચારે છે એ કહે તો, સાંભળવાની તૈયારી છે ને આપણી?

The roller coaster ride begins- Parenting a funny business! 3.5 (2)

The roller coaster ride begins- Parenting a funny business! 3.5 (2)

Parenting is a funny business. I believe the kids are apprentices of Karma. They make us pay for whatever we’ve done to our parents! Who else could help people feel excited about cleaning shit with a happy face and a contented heart? Yet a kid is the only individual who’ll introduce you with a better, a different and more patient person you have started becoming while parenting.

A big syllabus starts! – Parenthood Article 5 (1)

A big syllabus starts! – Parenthood Article 5 (1)

J. Krishnamurti said, “There is no end to education. It is not that you read a book, pass an examination, and finish with education. The whole of life, from the moment you are born to the moment you die, is a process of learning.” – so, whether you’re the kid or the parents, learning is a process you undergo together. And we need not to decide about ‘what to learn’, what we all should care for is ‘How to learn!?’ This whole process adds up the beauty, happiness n knowledge to our lives.

07. Learn the strategy to be Happy! 5 (1)

07. Learn the strategy to be Happy! 5 (1)

Happiness is not something you buy, it’s something you create. Appreciating the life itself is also one of the ways to be happy. But there are times, when we can’t figure it out what happiness means in our lives; at that time, I’d like you to remember these simple words by Aristotle, “Happiness is the meaning and the purpose of life, the whole aim and the end of the human existence.”

Be patient, pray more! – Parenting Article 5 (1)

Be patient, pray more! – Parenting Article 5 (1)

Socrates said, “Our prayers should be for blessings in general, for God knows best what’s good for us!” So, blessing the baby with the ability to sustain hope, faith, and courage along with some deep rooted patience is in our control, everything else the world will let it learn!

મદદ અને પ્રેમ – A Gujarati Article by Swati Joshi 4.9 (8)

મદદ અને પ્રેમ – A Gujarati Article by Swati Joshi 4.9 (8)

જીવન કમાવા, બચાવવા, આયોજન કરવાની અને એ રીપીટ કર્યા કરવાની એકસરીખી ઘટમાળ બની જાય ત્યારે, આ ચેઈન બ્રેક કરવા માટે મદદ અને પ્રેમ જરૂરી બની જાય છે. હવે એ ‘માગો છો’ કે ‘આપો છો’ એ વ્યક્તિગત છે છતાં, બંને કે બેમાંથી કંઈ પણ આપણને મનુષ્ય હોવાનું યાદ અપાવવા માટે પૂરતા થઈ પડે છે!

Trying not to try! – Parenting Article 5 (2)

Trying not to try! – Parenting Article 5 (2)

If you’re dreaming for a kid who can change the course of the world and can be able to think out of box, then stop building a box first! Parents can only help the children grow wings without deciding how far they’d fly. Else just loving and believing in your kids would do miracles.

Passing on the sanity! – Parenting Article 5 (3)

Passing on the sanity! – Parenting Article 5 (3)

Every parent intends to give the baby what is best for him/her. While crafting this ‘what to give syllabus’, we forget some basic rules that’d help us build a genuine life! Handing over the acumen will be sufficient for the kid. Providing with a sense of balance and stability will do the rest.

ગુજરાત સ્થાપના દિવસ – Foundation Day of Gujarat 5 (3)

ગુજરાત સ્થાપના દિવસ – Foundation Day of Gujarat 5 (3)

ગુજરાત એટલે એ ધરતી કે જ્યાં આપણે “શિયાળે સોરઠ ભલો ને ઉનાળે ગુજરાત…” ગાઈને ભગવાનને પણ પ્રેમપૂર્વક પડકારી શકીએ કે, “….તું થા મારો મહેમાન, તને સ્વર્ગ ભૂલાવું શામળા!” આખા નિબંધની ગરજ સારતાં આપણી ધરોહર જેવા દુહા જ આપણું ગુજરાત એટલે શું એ કહી દે છે કે, “નેક, ટેક ને ધરમની, અહીં પાણે પાણે વાત; સંત ને શૂરા નિપજાવતી, અમારી ધરતીની અમીરાત!”

મારી વ્યક્તિગત વિભાવનાઓનાં રામ! 4.8 (5)

મારી વ્યક્તિગત વિભાવનાઓનાં રામ! 4.8 (5)

તુલસીદાસજી અનુસાર સમગ્ર વિશ્વનું ‘કરણ’ અને ‘કારણ’ શ્રી રામ છે. જો ચાલક બળ અને તેનું પ્રયોજન ‘રામ’ એટલે કે અગ્નિ જેટલું શુદ્ધ હોય તો, મન હોય કે જગત એ સદા પવિત્ર, તેજસ્વી અને ઉજ્જવળ જ રહે!

Facing the right direction. – Article for Parents 4.8 (5)

Facing the right direction. – Article for Parents 4.8 (5)

What to do to get those desired qualities in your kid? We all know that parenting doesn’t come with a guidebook so, want some dependable ideas? I have these parenting tips in this article just for you. And by the time, why don’t you try these ways to become wonderful parents?

Feeling it from day one. – Parenting Article 0 (0)

Feeling it from day one. – Parenting Article 0 (0)

Having children undoubtedly gives us immense pleasure, but it also gives a chance to become a selfless person. Parenting is all about loving the kids unconditionally, giving them a part of wisdom, experiences, wealth, affection, moral support one has earned in years and don’t expect a single favor for doing everything one can. It is a scope for us to become a better individual. All of us may have different parenting styles, but what we do is to give this world a worthy citizen, a great Human being!

કુપોષણ કે અતિપોષણ – મધ્યમ વર્ગની સમસ્યા! 2.3 (8)

કુપોષણ કે અતિપોષણ – મધ્યમ વર્ગની સમસ્યા! 2.3 (8)

પોતાનાં કે બાળકનાં ભવિષ્યની ચિંતા કરી સંપત્તિ અર્જિત કરી, સંગ્રહ કરતી વખતે આપણે મોટેભાગે ભૂલી જઈએ છીએ કે સ્વાસ્થ્યથી વિશેષ કોઈ જ સંપત્તિ નથી. ભવિષ્યમાં દવાઓ આપણો ખોરાક બને તે પહેલા સાચો ખોરાક આપણા માટે દવાનું કામ કરે એ જરૂરી છે. સારો ખોરાક, સારી ટેવો, સારી સોબત, સારા વિચાર અને સરસ ઊંઘ બસ આ જ તો છે સ્વસ્થ જીવનનાં પગથિયાં!

સાંપ્રત સમસ્યા – કુપોષણ (health and fitness essay) 2.5 (4)

સાંપ્રત સમસ્યા – કુપોષણ (health and fitness essay) 2.5 (4)

જૂની કહેવત છે કે, ‘પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા’ તો, આ નર્યા એટલે કે સાજા-નરવા રહેવા માટેની મૂળભૂત જરૂરિયાત છે ખોરાક. અને એ પણ માત્ર ખોરાક નહીં પરંતુ પોષણક્ષમ ખોરાક! આપણે જે ખાઈએ છીએ એ આપણા સ્વભાવ, આચાર-વિચાર માં પ્રસ્તુત થાય છે. ભારત એક વિશાળ દેશ તરીકે પોષણના મામલે ક્યાં છે તેની ખુબ સચોટ માહિતી સાથે, કારણોની પણ ખુબ સ્વસ્થ રીતે છણાવટ કરતો આ લેખ વાંચીએ… આ જ મુદ્દે આંકડાઓમાં રસ પડતો હોય તો, ભારતનાં પોષણ-કુપોષણ સંબધિત રીપોર્ટસ આવું કંઇક કહે છે.

Parenting the parents 4.3 (7)

Parenting the parents 4.3 (7)

In going with the flow of life, we almost forget that taking care of aging parents is not a duty but an honor. Whenever you feel like you’re stuck looking after them, meet some friends who’ve lost their parents before time.

Krishna – Supreme Hero [Dual Language] 3.3 (6)

Krishna – Supreme Hero [Dual Language] 3.3 (6)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय| – This द्वादशाक्षर मंत्र (twelve syllable mantra) is also called the Mukti Mantra. It’s believed to be the ultimate formula to attain liberation. It says that as a being I surrender (to prostrate literally) before Lord Krishna and Krishna proclaims that whoever would chant it, he’d stand by them!

શ્રી કૃષ્ણ – એક સર્વોત્તમ નાયક [Dual Language] 4 (18)

શ્રી કૃષ્ણ – એક સર્વોત્તમ નાયક [Dual Language] 4 (18)

ॐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય| આ દ્વાદશાક્ષર મંત્ર (કે જેમાં બાર અક્ષરો છે તે) મુક્તિ મંત્ર તરીકે પણ ઓળખાય છે. તેને મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટેનું પ્રમુખ સૂત્ર પણ કહેવામાં આવે છે. તેનો અર્થ છે કે, ‘હું વાસુદેવ કૃષ્ણ સમક્ષ સંપૂર્ણ શરણાગતિ સ્વીકારું છું.’ અને ભગવાન કૃષ્ણ તેમનાં દરેક ભક્તને હૈયાધારણ આપે છે કે, જે કોઈ પણ તેમનું સ્મરણ કરશે તેઓ સદૈવ તેની સાથે ઉભા રહેશે.

Feminism – An illusion, untruth, fantasy or a myth? 3 (6)

Feminism – An illusion, untruth, fantasy or a myth? 3 (6)

Feminism has been the biggest hoax of the century! Nature has made males and females to represent the body and the soul respectively. But, if feminism is about liberation and equal rights then the whole society including males and females must be considerate about it. It has nothing to do with who’s stronger or who’s worth dominating. Writer has expressed here his take on what he thinks about the idea of FEMINISM!

It’s okay to relax once in a while 3 (2)

It’s okay to relax once in a while 3 (2)

Don’t you think, youth today has to work quite hard to achieve their pre-decided goals? It takes a toll on them in terms of mental pressure and physical exhaustion. Read this account of a young working girl here expressing the same psyche! You might also like to read this article on being yourself.

Changing Life Through Books 5 (3)

Changing Life Through Books 5 (3)

“There is more treasure in books than in all the pirate’s loot on Treasure Island.” – Walt Disney . So, if you like books than you must read this article for an enriched experience. And if you’re not into books so much, this will make you know and love books more…

Parenting – the ultimate challenge 3.3 (3)

Parenting – the ultimate challenge 3.3 (3)

Parenting doesn’t come with a ‘how to-’ guideline, giving you a chance to create your own struggle stories, fun stories, blunder stories that you will be sharing with your family on some weekend dinners! This article here will help you with your learn-as-you go process of parenting. Also take a look at “10 things happy moms don’t do“

01. હિંદુ ધર્મનો પાયો! 5 (2)

01. હિંદુ ધર્મનો પાયો! 5 (2)

‘ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्||’- આ મંત્રનો જાપ કરવાથી, અજ્ઞાન દૂર થાય છે, તમારી સફળતાનાં માર્ગમાં આવતી અડચણોને દૂર થાય છે, મનની શુદ્ધિ થાય છે, પ્રત્યાયનની ક્ષમતા વધે છે, નકારાત્મકતાથી આપનું રક્ષણ થાય છે તેમજ આધ્યાત્મિક દ્દષ્ટિ ઉઘડે છે!

01. હિંદુ ધર્મનો પાયો! 5 (2)

01. The foundation of Hinduism! 5 (2)

‘ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् |’- Chanting this will- Drive away ignorance, Remove hurdles leading you towards Success, Cleanse mind, Enhance communication skills, Save from negativity and Open the spiritual vision!

સાહિત્ય ક્ષેત્રે સર્વોચ્ચ સન્માન ‘જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ’- થોડું જાણવા જેવું! 3 (2)

સાહિત્ય ક્ષેત્રે સર્વોચ્ચ સન્માન ‘જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ’- થોડું જાણવા જેવું! 3 (2)

પારિતોષિકો કે પુરસ્કારો એ સ્વીકૃતિનું કે પ્રશસ્તિનું પ્રતિક છે. આજકાલ જયારે બધું ખરીદ-વેંચાણ આધારિત વ્યવહાર માત્ર બની રહ્યું છે ત્યારે, હજી કેટલાક એવોર્ડ્સ છે જે વિશ્વસનીયતા અને સન્માનનાં પર્યાય સમાન છે. ‘જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ’- એક સર્વોચ્ચ સન્માન, આજે તેની જ વાત કરીએ.

તમારી લાઈફગાર્ડ જેવી કોઈ કવિતા છે? 4.7 (3)

તમારી લાઈફગાર્ડ જેવી કોઈ કવિતા છે? 4.7 (3)

વીતેલી ક્ષણો, અનુભવેલી લાગણીઓ, ઉગતા લોહીની ગરમી કે અનુભવોની કરચલીઓ, આશાનો ઉજાસ કે વેદનાનું અંધારું આ બધાનો સરવાળો કવિતાઓ! માત્ર શબ્દોની ગોઠવણ નથી હોતી કાગળ પર, શબ્દોમાં ધબકતી સંવેદના એટલે કવિતાઓ!

From stress to beauty; reasons to remedies! 0 (0)

From stress to beauty; reasons to remedies! 0 (0)

We humans are not things to be displayed so, outer adornment doesn’t serve the purpose wholly. For us, feeling the way we want to be looked as is more important. It’s an era of commercialization yet the basics remain the same for any place in the world you can think of. It’s all about feeling good at the end of the day!

What women want? 0 (0)

What women want? 0 (0)

What women want? Many of us believe that ‘the world is not enough’ is the answer to this question. Though women are made different from men, the basic ethos remains the same for them. This small wish list might help you to make your women happy.

સ્ત્રીસૂક્ત! 3 (4)

સ્ત્રીસૂક્ત! 3 (4)

સ્ત્રી તરીકે સ્ત્રીઓ વિશે જેટલું પણ નિરક્ષણ કે અનુભવથી સમજી છું એ આ છે. દરેક સ્ત્રીને, તમારી કલ્પના અનુસારની વાંછિત સ્ત્રી બનવાની તક મળી રહે એટલી જગ્યા જરૂર આપજો.એ સૌથી મોટી ભેંટ હશે એમનાં માટે.

હેપી ટીચર્સ ડે! 3.7 (9)

હેપી ટીચર્સ ડે! 3.7 (9)

બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશને પણ પાછળ પાડી દેતો આજનો સમાજ જ મહાગુરુ છે. ટીચર્સ ડે તો માત્ર એક નિમિત્ત છે એવા દરેક ‘ગુરુ’ને આભાર કહી અને તેઓએ આપણને ભણાવેલા પાઠ યાદ કરવા માટે.

રામ એટલે? 4 (6)

રામ એટલે? 4 (6)

આપણી અંદર રહેલો પ્રકાશ! પેલું કહે છે ને કે, સંપૂર્ણ રામાયણ આપણા શરીરમાં છે. બુદ્ધિ એ સીતા છે અને અહંકાર એ રાવણ છે, જયારે કે આત્મા એ રામ છે. આંતરિક સંઘર્ષનાં અભાવમાં જે શાંતિરૂપી પ્રકાશ ઉદ્ભવે છે એ જ છે રામ…

04. Wait for the right time! 0 (0)

04. Wait for the right time! 0 (0)

Sometimes tracing the pace, breaks our harmony with the Nature. And haste takes away the charm and amazement. While living, waiting never means to be dormant or to be inert, but it’s about being tranquil and stable for sure.

02. Keep the faith! 3 (1)

02. Keep the faith! 3 (1)

Believing in something gives you a kind of inner strength. You believe in good, you become better! And as I have said earlier, acceptance follows the belief indiscriminately.

Best Sellers in Kindle Store

ACI_KindleStore._SS300_SCLZZZZZZZ_

Older Stories