Profile Photo

Ushma Joshi

  • ushma-joshi

Aavi paristhiti ma jyare kai j na khabar pade ke shu karu, to vishwas rakhi ne je mann ne sachu lage te j karvu joiye, ane dhiraj rakhi ne potanu karm karya karvanu. Hun to e j karu chu, ane agad jata e anubhav pan thay ch ke je...

Please wait...

Member Badges

Pin It on Pinterest