મારા હૃદયને સ્પર્શી નહીં શકે

Written by Rahul Desai

May 16, 2019

જીવતો હતો ત્યારે તમે કદી વાત પણ ના કરી,

અને આજે જયારે હું માત્ર એક શબ્દ બની ગયો ત્યારે;

તમે વાત કરતા અશ્રુ વહાવી રહ્યા છો,

જેની ભીનાશ મારા હ્રદય ને હવે સ્પર્શી નહીં શકે.

જીવતો હતો ત્યારે તમે કદી હસ્યા પણ નહીં,

અને આજે જયારે હું ચીર નિંદ્રામાં પોઢી ગયો ત્યારે;

તમે અશ્રુ વહાવી રહ્યા છો,

જેની ભીનાશ મારા હ્રદય ને હવે સ્પર્શી નહીં શકે.

જીવતો હતો ત્યારે તમે કદી માથે વ્હાલથી હાથ પણ ના ફેરવ્યો,

અને આજે જયારે હું ચીર નિંદ્રા મા પોઢી ગયો ત્યારે;

માથું ખોળામાં લઈને અશ્રુ વહાવી રહ્યા છો,

જેની ભીનાશ મારા હ્રદય ને હવે સ્પર્શી નહીં શકે.

જીવતો હતો ત્યારે માત્ર જોઈને તમે મુખ ફેરવી લેતા હતા,

અને આજે જ્યારે આંખો બંધ થઇ ગઈ ત્યારે;

તમે આ નિર્જીવ મુખને જોઈને અશ્રુ વહાવી રહ્યા છો,

જેની ભીનાશ મારા હ્રદય ને હવે સ્પર્શી નહીં શકે.

જીવતો હતો ત્યારે ઘરનાં આંગણે તમારી વાટ જોતો રહ્યો,

અને આજે તમે આવ્યા પણ તમારું સ્વાગત કરવા;

પુષ્પો ની સજાવેલી અર્થી જોઈને અશ્રુ વહાવી રહ્યા છો,

જેની ભીનાશ મારા હ્રદય ને હવે સ્પર્શી નહીં શકે.

જીવતો હતો ત્યારે તમારા આશીર્વાદ માટે તરસ્યો હતો,

અને આજે તમે મારા પાર્થિવ શરીર પર;

પુષ્પ વિખેરતા અશ્રુ વહાવી રહ્યા છો,

જેની ભીનાશ મારા હ્રદય ને હવે સ્પર્શી નહીં શકે.
Written By - Rahul Desai, a software engineer and an aspiring writer loves to motivate people not only in terms of their careers but also in relationships, making them understand the way of living. You can visit his work at his Facebook page https://facebook.com/mannnavichar . Gujarati short poetry and quotes are his forte. One can feel the aptitude towards human nature and relationship in his writings.

Related Articles

ग़ज़ल

निदा फ़ाज़ली का ये शेर ही हमारी ग़ज़लको मुकम्मिल करता है की, “दिल में न हो जुर्रत तो मुहब्बत नहीं मिलती; ख़ैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती|”

तू लगती है

ये लगाए न लगनेवाली और बुझाए न बुझनेवाली चाहकी तपिश शायद ऐसी ही होती है.मजरुह सुल्तानपुरीने इसी पर कहा है की, “अलग बैठे …

તું

ગમતીલાને તેઓ આપણા માટે શું છે એ ચોક્કસ કહેવું જોઈએ. તમને ખબર છે સમયસર ઉપયોગમાં લેવાતા શબ્દો ટોનિકનું કામ પણ કરી …

Psst! Can you spare a moment before you go?

As much I love writing these stories, I care to gather your thoughts. Readers like you keep me going by suggesting new stories, appreaciating old ones.

You have Successfully Subscribed!

DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!