મૂડ નથી!

Written by Swati Joshi

March 29, 2019

આજના પોરીયા તોબા જેવા, કે’તા મોં મચકોડી-

આજે મૂડ નથી, સાવ મૂડ નથી!!

કે’તી મમ્મી, મોલમાં જઈને-

લાવ લોટ, ખાંડ ને પાંવ

પણ,

મૂડ નથી, મમ્મી મૂડ નથી!!

સ્માર્ટ ફોન ખોલે સ્કૂલમાં જઈને-

રમે “ઈન્સ્ટાગ્રામ” નાં દાવ

તોયે,

મૂડ નથી, હજી મૂડ નથી!!

પપ્પા બિચારા, ટિફિન જમે ને-

તમે પિઝા-પાસ્તા ખાવ

અને

મૂડ નથી, હજી મૂડ નથી??

રઝળે – ભટકે મિત્રો લઈને,

માંદો થાતો ઘેર આવીને,

એને ચઢતો ટાઢીયો તાવ

એ’લા મૂડ નથી!

તને મૂડ નથી??
આજકાલ મોટાભાગનાં ઘરોમાં આ દ્રશ્ય સામાન્ય છે,અહીં તો આપણે થોડી ગમ્મત જ કરી પરંતુ, હકીકતમાં બાળકને કેટલું અને ક્યાં સુધી બાલિશ બનાવી રાખવું એ તો માતા-પિતા કે પરિવારનાં હાથમાં હોય છે…  તમને શું લાગે છે?

Related Articles

રામ-રાવણ

સારું-ખરાબ, શુદ્ધ-અશુદ્ધ, પાપ-પુણ્ય એ એક જ સિક્કાની બે બાજુઓ છે. એ જ રીતે, રામરૂપી પવિત્રતા અને રાવણરૂપી દુષ્ટતા એ…

તારા ગયા પછી!

ઘણી વ્યક્તિઓ કે સંબંધો હૃદયની ખુબ નજીક હોવા છતાં, ફાંસની જેમ સતત ખૂંચ્યા કરતા હોય ત્યારે, એ દૂર થવાથી વધુ રાહત અનુભવાય…

ભેદ-ભરમ

સમાજમાં લગભગ મોટાભાગનાં વ્યવહારો પાછળ ક્યાંકને ક્યાંક કોઈક સ્વાર્થ નિહિત હોય છે.અંગત ફાયદા માટે માણસ કોઈ…

Psst! Can you spare a moment before you go?

As much I love writing these stories, I care to gather your thoughts. Readers like you keep me going by suggesting new stories, appreaciating old ones.

You have Successfully Subscribed!

DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This