રામ-રાવણ – Gujarati Poetry

5
(3)
સારું-ખરાબ, શુદ્ધ-અશુદ્ધ, પાપ-પુણ્ય એ એક જ સિક્કાની બે બાજુઓ છે. એ જ રીતે, રામરૂપી પવિત્રતા અને રાવણરૂપી દુષ્ટતા એ પણ એક જ વ્યક્તિનાં મનનાં ભાવો છે.તમે કોને વ્યક્ત થવા દેશો એ તમારા પર નિર્ભર કરે છે.

Written by - Swati Joshi

દુનિયાનાં સમસ્ત દ્વન્દ્વોનું આ છે એક જ કારણ.
અંતરપટલ પર રહે ઊભરતાં કદી રામ કદી રાવણ.
રામ છે ઉજ્જવળ આતમ મારો, કલુષિત કલેવર રાવણ,
દૂષિત કાયા માયાની ને રામ છે એનું ખાંપણ.
જીવનનું સર્વ શિવ(પવિત્ર) છે રામ ને, સર્વે અશુધ્ધિ રાવણ,
વૃત્તિઓનાં વિસ્તરતા તમસનું રામ છે માત્ર નિવારણ.
રામ વરસતા મેઘનું અમૃત, અગન શલાકા રાવણ,
વૃત્તિજન્ય જે અનલ દઝાડે, રામ છે એનું ઠારણ.
માયા અનેરી કુદરત કેરી, થાય જો મનનું શારણ,
એક જ તત્વનાં બંને મુખોટા, તું જ રામ તું રાવણ.
જીવન કેરો સાર દ્વંદ્વ આ, દ્વંદ્વ જ એનું તારણ,
તેથી જ,
અંતરપટલ પર રહે ઊભરતાં કદી રામ કદી રાવણ.

*કલુષિત = મેલું, કલેવર = કાયા, ખાંપણ = કફન, અનલ = અગ્નિ, શારણ = શાર પાડવો, ખોદવું

Love what you read? Click on stars to rate it!

As you found this post useful...

Share this post with more readers.

Best Sellers in Kindle Store

Older Stories

Let’s Start Talking!

Swati Joshi is an Indian writer who loves to write in English and Indian Languages like Gujarati. Read her Gujarati Poetry and Motivational articles at Swati's Journal.
Swati Joshi

www.swatisjournal.com

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *