રામ-રાવણ

Written by Swati Joshi

April 10, 2019

દુનિયાનાં સમસ્ત દ્વન્દ્વોનું આ છે એક જ કારણ.

અંતરપટલ પર રહે ઊભરતાં કદી રામ કદી રાવણ.

રામ છે ઉજ્જવળ આતમ મારો, કલુષિત કલેવર રાવણ,

દૂષિત કાયા માયાની ને રામ છે એનું ખાંપણ.

જીવનનું સર્વ શિવ(પવિત્ર) છે રામ ને, સર્વે અશુધ્ધિ રાવણ,

વૃત્તિઓનાં વિસ્તરતા તમસનું રામ છે માત્ર નિવારણ.

રામ વરસતા મેઘનું અમૃત, અગન શલાકા રાવણ,

વૃત્તિજન્ય જે અનલ દઝાડે, રામ છે એનું ઠારણ.

માયા અનેરી કુદરત કેરી, થાય જો મનનું શારણ,

એક જ તત્વનાં બંને મુખોટા, તું જ રામ તું રાવણ.

જીવન કેરો સાર દ્વંદ્વ આ, દ્વંદ્વ જ એનું તારણ,

તેથી જ,

અંતરપટલ પર રહે ઊભરતાં કદી રામ કદી રાવણ.

કલુષિત = મેલું, કલેવર = કાયા, ખાંપણ = કફન, અનલ = અગ્નિ, શારણ = શાર પાડવો, ખોદવું
સારું-ખરાબ, શુદ્ધ-અશુદ્ધ, પાપ-પુણ્ય એ એક જ સિક્કાની બે બાજુઓ છે. એ જ રીતે, રામરૂપી પવિત્રતા અને રાવણરૂપી દુષ્ટતા એ પણ એક જ વ્યક્તિનાં મનનાં ભાવો છે.તમે કોને વ્યક્ત થવા દેશો એ તમારા પર નિર્ભર કરે છે.

Related Articles

તારા ગયા પછી!

ઘણી વ્યક્તિઓ કે સંબંધો હૃદયની ખુબ નજીક હોવા છતાં, ફાંસની જેમ સતત ખૂંચ્યા કરતા હોય ત્યારે, એ દૂર થવાથી વધુ રાહત અનુભવાય…

ભેદ-ભરમ

સમાજમાં લગભગ મોટાભાગનાં વ્યવહારો પાછળ ક્યાંકને ક્યાંક કોઈક સ્વાર્થ નિહિત હોય છે.અંગત ફાયદા માટે માણસ કોઈ…

મૂડ નથી!

આજકાલ મોટાભાગનાં ઘરોમાં આ દ્રશ્ય સામાન્ય છે,અહીં તો આપણે થોડી ગમ્મત જ કરી પરંતુ, હકીકતમાં બાળકને કેટલું અને…

Psst! Can you spare a moment before you go?

As much I love writing these stories, I care to gather your thoughts. Readers like you keep me going by suggesting new stories, appreaciating old ones.

You have Successfully Subscribed!

DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This