Swati's Journal

By Swati's Journal

small story swatisjournal may 23

Small story – Monthly Tiny Story | Gujarati Stories – May 2023

Instagram: @ smallst0ry સારી રીતે કહેવાયેલ વાર્તાઓ આપણા આંતરિક વિશ્વને સ્પર્શીને આનંદ, ખટકો, શોક, દુઃખ, ક્રોધ કે ઉલ્લાસ આવી કંઈ કેટલીએ લાગણીઓ જન્માવી શકવા...

Swati's Journal

© 2023 Swati's Journal