01. હિંદુ ધર્મનો પાયો!

હિંદુ ધર્મ વિશે આમ તો ઘણું બધું કહેવા – લખવામાં આવ્યું છે છતાં,જન-સાધારણ માટે તેને સમજવાનું થોડું કઠીન રહ્યું છે. આવું થવાનું કારણ…

01. The foundation of Hinduism!

There is so much said and written about Hinduism still a common man finds it difficult to understand…

તને ગમશે? – Gujarati Poetry

લાગણીનાં સંબંધોમાં જયારે સામાજિક વ્યવહાર, બીજાનાં વિચાર અને આત્મકેન્દ્રી આચાર (behavior) પ્રવેશે ત્યારે એ મૂળ…

08. સાહિત્ય ક્ષેત્રે સર્વોચ્ચ સન્માન ‘જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ’- થોડું જાણવા જેવું!

પારિતોષિકો કે પુરસ્કારો એ સ્વીકૃતિનું કે પ્રશસ્તિનું પ્રતિક છે. ‘જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ’- એક સર્વોચ્ચ સન્માન, આજે તેની જ વાત કરીએ.

Yellownotes – Daily Quotes | Quote of the Week | December 2019 | Week 04

Picture Quotes, Poetry Quotes, Word Quotes, Human Quotes, Quote for fourth Week for December 2019. #welcome2020

Yellownotes – Daily Quotes | Quote of the Week | December 2019 | Week 03

Picture Quotes, Poetry Quotes, Word Quotes, Human Quotes, Quote for third Week for December 2019

Yellownotes – Daily Quotes | Quote of the Week | December 2019 | Week 02

Picture Quotes, Poetry Quotes, Word Quotes, Human Quotes, Quote for second Week for December 2019

Yellownotes – Daily Quotes | Quote of the Week | December 2019 | Week 01

Picture Quotes, Poetry Quotes, Word Quotes, Human Quotes, Quote for fourth Week for December 2019

અધુરપનો હિસ્સો તું! – Gujarati Poetry

ડૉ. રાહી માસૂમ રઝાએ કહ્યું છે, “कहीं शबनम के शगूफ़े कहीं अंगारों के फूल; आके देखो मेरी यादों के जहां कैसे हैं।” જાણ્યે-અજાણ્યે પણ…

What women want?

What women want? Many of us believe that ‘the world is not enough’ is the answer to this question. Though women…

સાચું સુખ – Gujarati Poetry

જો જગતની બધી ધન-દોલત, સુખ-સુવિધાઓ એક તરફ અને પરિવારજનો તેમજ મિત્રો બીજી તરફ એમ ત્રાજવે તોળવાનાં…

The Books I Read

Recommended books – Available on Amazon

Inferno

Dan Brown

Murder in The Mews

Agatha Christie

Saurashtra Ni Rasdhaar

Zaverchand Meghani

Chh Akshar Nu Naam

Ramesh Parekh

Pratinaayak

Dinkar Joshi

Musical Short Stories

વ્યસન – A Musical Short Story

વ્યસન – A Musical Short Story

તારી આંખની પાંપણનું ઉઠવું ને ઉઠીને ઝૂકવું, મારે મન એ જ શ્વસન છે; ના મદ, મદિરા કે મુફલિસી, મને બસ તારું વ્યસન છે! પ્રેમનો…

થર્ડ ડાયમેન્શન! – A Musical Short Story

પ્રેમ એ માત્ર લૈલા-મજનુ, હીર-રાંઝા કે કોઈ પણ બે પાત્રો વચ્ચેની જ વાત નથી. વાર્તાઓએ આપણને તેનું માત્ર એક જ પરિમાણ બતાવ્યું છે…

વ્યસન – A Musical Short Story

તારી આંખની પાંપણનું ઉઠવું ને ઉઠીને ઝૂકવું, મારે મન એ જ શ્વસન છે; ના મદ, મદિરા કે મુફલિસી, મને બસ તારું વ્યસન છે! પ્રેમનો…

Touch the Sky with Glory! – A Musical Short Story

Indian soldiers have more valour in their blood than oxygen! History awaits these brave hearts to make…

Taken! – A Musical Short Story

Ego, Self-regard, Love … if not dealt with carefully, would confiscate your calm emptying you from inside.

Subscribe to my Reader's List!

Join my Reader list to get updates about new posts in your inbox! !

Series – Long live life

05. Play

Living is not just about counting days or years. The thrill, wonder and reason to smile gives life…

01. A little help would help!

How much have you lived till now? If counting the years and days passing by is called living then many of us have lived…

02. Believe!

We are living in an era of activated motivation. We have loads of motivation flooding our life since we open our eyes…

03. Allow!

Allow is the word we mostly consider for others. Whenever it’s intended to permit something to others, we have this word in mind…

01. A little help would help!

How much have you lived till now? If counting the years and days passing by is called living then many of us have lived…

02. Believe!

We are living in an era of activated motivation. We have loads of motivation flooding our life since we open our eyes…

Read from your Favorite Topics

Not sure what to read from categories above? I am gradually adding tags to all my posts. Explore posts by tags below.

Love

Emotion

Life

Gujarati Poetry

Articles

Short Stories

Daily Thoughts

Inspiration

All Categories

Join As A Guest Writer

Inviting Fellow Writers to write Guest Posts

Guest Writers

At Swati’s Journal, I along with my small technical team am publishing under various categories like Articles, Yellownotes, Stories, Series, Musicals and Poetry in English and Gujarati language.

If you also are a part of the same fraternity,I’m inviting you to join as a Guest writer by submitting prose and poetry in any or both the languages. Anyone who’s aware of blogging online can become the guest here.

hello@swatisjournal.com

Share with friends

Who can join as a Guest Writer?
Swati's Journal hosts creative content in English and Gujarati Languages. So, all the writers who wish to write in any / all languages are invited. Most read categories include Short stories, Articles and Poetry.
How to Join as A Guest Writer?

Please follow complete guideline page here - Guest Post Guidelines Or Feel free to contact Swati at hello@swatisjournal.com

Do Guest Writers get paid?
Swati's Journal is a web publication offering free content for the readers. Consider it as a community of creative writers and readers. So, No Paid Guest Posts ( Yet! )
How many Guest Posts Can be Submitted per month?
Swati's Journal is run by a small team, mostly by Swati herself. So, review takes 3 - 4 days per post. Considering time for a publishing cycle, anyone can submit 3 to 4 posts per month.
DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Spread the word.

Love what you read? Share this page with your friends!

Copy link
Powered by Social Snap