Recently Published

Week Four – May 2019

Your favourite Yellownotes of the week.

01. વૈવાહિક સંબંધોની આવરદા ઘટી છે?

સંબંધોનું ખેતી જેવું છે, ખુબ મહેનત, દરકાર અને જાળવણી માંગી લે છે અને આટલું કર્યા પછી પણ ગમતું પરિણામ લણી શકશો એની કોઈ ખાતરી ન…

02. તેઓ તકલીફમાં છે- કહીએ કે ના કહીએ?

આપણે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ વિશે કંઈક તારણ કાઢીએ છીએ એ લગભગ એની સારી કે ખરાબ, એક જ બાજુ જોઈને કાઢીએ છીએ. ખરી હકીકત એ છે…

03. વિશ્વાસ કરી જોઈએ તો?

શંકા-કુશંકાઓ, જતનથી ઉછેરેલા સંબંધોને ગ્રસી લે છે. કોઈ પણ સંબંધ વિકસાવવામાં એક આખી ઉંમર નીકળી જતી હોય છે. તો, કાલ્પનિક શંકાઓને…

04. રામ એટલે?

રામ – આપણી અંદર રહેલો પ્રકાશ! પેલું કહે છે ને કે, સંપૂર્ણ રામાયણ આપણા શરીરમાં છે. બુદ્ધિ એ સીતા છે અને અહંકાર એ રાવણ છે, જયારે…

05. હેપી ટીચર્સ ડે!

બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશને પણ પાછળ પાડી દેતો આજનો સમાજ જ મહાગુરુ છે. ટીચર્સ ડે તો માત્ર એક નિમિત્ત છે એવા દરેક ‘ગુરુ’ને આભાર..

06. સ્ત્રીસૂક્ત!

સ્ત્રી તરીકે સ્ત્રીઓ વિશે જેટલું પણ નિરક્ષણ કે અનુભવથી જેટલું પણ સમજી છું એ આ છે. દરેક સ્ત્રીને, તમારી કલ્પના અનુસારની વાંછિત…

મારા હૃદયને સ્પર્શી નહીં શકે

સાથે જીવતાં હોઈએ ત્યારે ઘણી વખત આપણે એ સાથનું ખરું મૂલ્ય આંકી શકતા નથી અને વ્યક્તિનાં ગયા પછી જ ખબર પડે છે કે, કેટકેટલું…

With Love Swati [New]

i

Articles

Poetry

Long Live Life

Musicals

l

The 12th Letter

ग़ज़ल

निदा फ़ाज़ली का ये शेर ही हमारी ग़ज़लको मुकम्मिल करता है की, “दिल में न हो जुर्रत तो मुहब्बत नहीं मिलती; ख़ैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती|”

तू लगती है

ये लगाए न लगनेवाली और बुझाए न बुझनेवाली चाहकी तपिश शायद ऐसी ही होती है.मजरुह सुल्तानपुरीने इसी पर कहा है की, “अलग बैठे …

Musical Short Stories

Taken!

Taken!

Ego, Self-regard, Love … if not dealt with carefully, would confiscate your calm emptying you from inside.

Touch the Sky with Glory!

Indian soldiers have more valour in their blood than oxygen! History awaits these brave hearts to make…

Taken!

Ego, Self-regard, Love … if not dealt with carefully, would confiscate your calm emptying you from inside.

Savior!

Human Values and Holism are the main pillars of the Indian culture. It’s totally regardless of where you live…

Unlit!

We humans have been the most dangerous species on this planet as we easily adopt evil things…

Bliss!

It’s the power of unconditional love that can transform a miserable life into sheer bliss! What it only takes is…

Hooked!

Love doesn’t have SOP for getting hooked. Once you accept it as it comes, it simply starts evolving…

Aimed!

Was that a fair one on Swara? The rules of fair play don’t apply in love and war and they just love her…

Departure

Is it destiny or those unspoken words? Moulding emotions into words in time is always necessary…

Unlit!

We humans have been the most dangerous species on this planet as we easily adopt evil things…

Bliss!

It’s the power of unconditional love that can transform a miserable life into sheer bliss! What it only takes is…

Subscribe to my Reader's List!

Join my Reader list to get updates about new posts in your inbox! !

Series – Long Live Life

01. A little help would help!

How much have you lived till now? If counting the years and days passing by is called living then many of us have lived…

02. Believe!

We are living in an era of activated motivation. We have loads of motivation flooding our life since we open our eyes…

03. Allow!

Allow is the word we mostly consider for others. Whenever it’s intended to permit something to others, we have this word in mind…

04. Wait!

Sometimes tracing the pace, breaks our harmony with the Nature. And haste takes away the charm and amazement…

02. Believe!

We are living in an era of activated motivation. We have loads of motivation flooding our life since we open our eyes…

03. Allow!

Allow is the word we mostly consider for others. Whenever it’s intended to permit something to others, we have this word in mind…

Series – The 12th Letter

01. He’s got a letter!

Shubhra seems quite a decent and smart lady. What are her intentions? Has Amogh got this letter by mistake? If Amogh…

02. What if?

Shubhra has baffled Amogh I guess. What exactly she wants to convey? Amogh should ask her directly. Hope he does in…

03. Breaking the ice!

People having such an understanding family are really blessed! Troubles and suffering are inevitable but with family it’s as…

04. Setting off to the journey!

We want someone who can listen what we have amassed in years of living. And you never know about who’ll truly receive…

05. Strings attached!

Life sometimes feels like fairy tales.Love provides meaning to life but it was neither easy back then nor now. To see where…

06. Sailing through!

Yes, sometimes we can’t see the things coming until they approach.The extent of damage can’t be estimated until it strikes. Follows…

Inviting Guest Writers

Swati Joshi

Swati Joshi

Founder

Hiral Vyas

Hiral Vyas

Guest Writer

Rahul Desai

Rahul Desai

Guest Writer

Read from your Favorite Topics

Not sure what to read from categories above? I am gradually adding tags to all my posts. Explore posts by tags below.

Love

Emotion
Life
Gujarati Poetry
Articles
Short Stories
Daily Thoughts
Inspiration
All Categories

Inviting Fellow Writers for Guest Posts

If you are blogger or a writer,  interested to feature a guest post on Swati’s Journal, I’ll be glad to join hands. Please Email me. Thanks! 

Follow Me

Apart from my email, you can follow me on these social media platforms!

DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!