Browse by Tag

We've grouped books content for you. Continue reading your favourite posts by tag.
Quiz – Win 6 months Zee5 Premium Subscription 0 (0)

Quiz – Win 6 months Zee5 Premium Subscription 0 (0)

ગુજરાતી ભાષા એટલી સમૃદ્ધ છે કે, આપણે ત્યાં કહેવતો અને રુઢિપ્રયોગોમાં પણ અલગ-અલગ વિષય આધારિત વિવિધ ઉદાહરણો આપવા શક્ય છે. આજની આ Weekly Quiz માં પ્રસ્તુત પ્રશ્નો આવા જ એક ચોક્કસ વિષય આધારિત છે. માનવ સ્વભાવ અને તેની ખાસિયત કે ખામી આધારિત કહેવતો એટલે આપણા આજના પ્રશ્નો. તો, જવાબ આપવા માટે તૈયાર છો ને?

Quiz – Win 3 months Gaana Plus Subscription 5 (3)

Quiz – Win 3 months Gaana Plus Subscription 5 (3)

હિંદી ભાષામાં ‘हिंदी मुहावरे’ એક વિશિષ્ટ સ્થાન ધરાવે છે. ભાષાને સજ્જ, રુચિકર તેમજ લયયુક્ત બનાવવામાં મુહાવરાઓનું યોગદાન અતિ મહત્વપૂર્ણ છે. આજની આપણી Weekly Quiz નાં પ્રશ્નો એટલે હિંદી ભાષાનાં આ અમુક અતિ પ્રચલિત મુહાવરા. રોજબરોજની દિનચર્યામાં પણ ઉપયોગી બનતા મુહાવરા પ્રશ્ન તરીકે આપની રાહ જોઈ રહ્યા છે તો, જવાબ સાથે તૈયાર છો ને?

Quiz – Win 1 year Hungama Music Subscription 5 (4)

Quiz – Win 1 year Hungama Music Subscription 5 (4)

આ વખતે Weekly Quiz માં કંઇક નવું કરીએ? ઝવેરચંદ મેઘાણી, સુપ્રસિદ્ધ ગુજરાતી સાહિત્યકાર અને સ્વતંત્રતા સેનાની જેમને મહાત્મા ગાંધીએ રાષ્ટ્રીય શાયરનું બિરુદ આપ્યું હતું. ગુજરાતી સાહિત્યમાં એમનાં મહાસાગર સમા યોગદાનમાંથી થોડાં વીણેલાં રત્નો એટલે આજનાં આપણા પ્રશ્નો..મેઘાણીની કૃતિઓમાંથી લીધેલ પંક્તિઓ સાથે પ્રસ્તુત છે આજની Weekend Quiz!

Quiz – Win ₹500 off on Hammer Wireless Headphones 5 (2)

Quiz – Win ₹500 off on Hammer Wireless Headphones 5 (2)

કહેવતો અને રુઢિપ્રયોગો એટલે જાણે ‘ગાગરમાં સાગર’ નાના અમથા વાક્યો કેટલોએ ગહન અર્થ ખૂબ સરળતાથી સમજાવી શકે. અગાઉનાં આપણા જેવું ભણેલા નહોતા પણ, ગણેલા ચોક્કસ હતા એ લોકોએ આપણા માટે છોડેલ સમજણ અને શિખામણની ખજાનો એટલે આ કહેવત અને રુઢિપ્રયોગો. આજની Weekly Quiz આપને માટે આ ખજાનામાંથી જ થોડાં મોતી શોધી લાવી છે.. તો, ચાલો માણો અને જીતો તમારો પુરસ્કાર!

Quiz – Win ₹2200 off on Noise VS303 Wireless Earbuds 4.7 (3)

Quiz – Win ₹2200 off on Noise VS303 Wireless Earbuds 4.7 (3)

આપણે ત્યાં લોકજીવનમાં પશુ-પક્ષીઓનાં ઉદાહરણ વડે કોઈ પણ ગહન વાત કે શિક્ષા સરળ શબ્દોમાં સમજાવવાનું બહુ પ્રાચીન કાળથી ચાલ્યું આવે છે. આજની Weekly Quiz આવી જ પશુ-પક્ષી પર બનેલી ગુજરાતી કહેવતો લાવી છે. તો, જલ્દીથી જવાબ સબમિટ કરી, જીતવાનો મોકો ઝડપી લો.

Quiz – Win 70% off on Skullcandy wireless headphones 5 (1)

Quiz – Win 70% off on Skullcandy wireless headphones 5 (1)

Knowledge of proverbs and idioms helps to make communication more interesting as well as more effective. They reflect the wisdom and spirit in one’s personality. Proverbs, sayings or Idioms give the language a modish and vibrant touch. Our Weekly Quizzes give you a chance to exposit your knowledge and win some attractive prizes.

Weekly Literature Quizzes And Answers – July 2022 0 (0)

Weekly Literature Quizzes And Answers – July 2022 0 (0)

કહેવતો અને રુઢિપ્રયોગો એટલે કે મુહાવરા મનુષ્યનાં સ્વભાવ, વૃત્તિ, તેનાં ઉછેર, વર્તન અને એ સ્ત્રી કે પુરુષ તરીકે કેવી લાક્ષણીકતા ધરાવે છે એ બધું જ નાના છતાં, સચોટ વાક્યોમાં આયનાની જેમ પરાવર્તિત કરે છે. અમારી Weekly Quiz આપ સૌ વાચકમિત્રોને તેનાથી પરિચિત થવાનો મોકો આપે છે. સાથે આકર્ષક ઇનામ પણ આપની રાહ જુએ છે.. તો, જ્ઞાન સાથે ગમ્મત મેળવવા માટે તૈયાર છો ને?

Quiz – Win Coupon worth ₹700 on Leaf wireless headphones 0 (0)

Quiz – Win Coupon worth ₹700 on Leaf wireless headphones 0 (0)

સારા વક્તાઓમાં કઈ વાત સામાન્ય લોકો કરતા અલગ હોય છે, જાણો છો? તો, જવાબ છે – તેમની છટા અને તેમનું શબ્દભંડોળ. શબ્દભંડોળની વાત થાય ત્યારે કહેવતો અને રુઢિપ્રયોગોને કઈ રીતે ભૂલી શકાય? આજે પણ પોતાની વાતની ચોટદાર રજૂઆત માટે લોકો લોકોક્તિઓનો સહારો લે જ છે ને? અમારી Weekly Quiz સાથે આવો અને જ્ઞાન સાથે આનંદના સહભાગી બનો.

Quiz – Win ₹1500 off on Just Corseca Wireless Headphones 5 (1)

Quiz – Win ₹1500 off on Corseca Wireless Earbuds 4.7 (3)

Most of the times, family n friends help us with moral discipline, right?? Proverbs and idioms in literature serve the same purpose. They teach us great lessons including fun in small one liners. Participate in the following quiz to have fun and get little more educated!

Quiz – Win Coupon for Wireless Speaker by Noise 3.7 (3)

Quiz – Win Coupon for Wireless Speaker by Noise 3.7 (3)

Quizzes are all about expanding your knowledge and learning new things. And here we present to you some literature quizzes that consist of proverbs, idioms and sayings from different cultures. These help us have fun, inspire, teach or reinforce morals, offer advice and aid in understanding. Come, make your weekends fun-filled with our Weekly Quizzes.

Quiz – Win ₹2350 off on Amazon 3rd Gen Echo Dot 0 (0)

Quiz – Win ₹2350 off on Amazon 3rd Gen Echo Dot 0 (0)

A proverb is a string of pearls of knowledge. Our Weekly Quiz is a source of information and entertainment for you with proverbs and idioms popular in different cultures. There is not only knowledge and fun, but also various attractive prizes. So, don’t miss the chance to participate in the Quiz and become a winner!

Weekly Literature Quizzes And Answers – June 2022 3.3 (3)

Weekly Literature Quizzes And Answers – June 2022 3.3 (3)

કહેવતો ઓછા શબ્દોમાં ઘણું કહી જતાં શાબ્દિક રત્નો છે. સાંસ્કૃતિક રીતે કહેવતો જેટલી વિશિષ્ટ છે, તેટલી જ સાર્વત્રિક પણ છે. વિશ્વની કોઈ પણ સંસ્કૃતિમાં લગભગ દરેક પરીસ્થિતિ માટે કહેવતો બની છે અને પ્રચલિત થઇ છે. તો, આવો આપણે પણ Weekly Quiz વડે આ રત્નોનો ખજાનો માણીએ.

Quiz – Win ₹2200 off on Amazon 3rd Gen Fire TV stick 0 (0)

Quiz – Win ₹2200 off on Amazon 3rd Gen Fire TV stick 0 (0)

Quizzes are all about expanding your knowledge and learning new things. And here we present to you some literature quizzes that consist of proverbs, idioms and sayings from different cultures. These help us have fun, inspire, teach or reinforce morals, offer advice and aid in understanding. Come, make your weekends fun-filled with our Weekly Quizzes.

Quiz – Win ₹1500 off on Just Corseca Wireless Headphones 5 (1)

Quiz – Win Coupon for Corseca Wireless Earbuds 0 (0)

Idioms, proverbs and sayings are drawn out of the experiences of wise and learned people of the society. Proverbs hold an honorable place in folklores. So, let us know and enjoy the golden comprehension of our ancestors through Weekly Quiz.

Quiz – Win Coupon worth ₹700 on Leaf wireless headphones 0 (0)

Quiz – Win Coupon for Leaf Wireless Headphones 0 (0)

Idioms and Proverbs play an important role in making literature more interesting. Our Weekly Quizzes also gives dear readers a chance to gain some knowledge along with entertainment; Not only that, every week one lucky reader can win an exciting prize!

Quiz – Win ₹1500 off on Amazon 4th Gen Echo Dot 0 (0)

Quiz – Win ₹1500 off on Amazon 4th Gen Echo Dot 0 (0)

Proverbs and Idioms are the most beautiful features of any language. Idiom is a word derived from Arabic language which means to talk or to practice. And Proverb is a short expression with general truth or advice. Be a part of the following quiz and have fun with a piece of learning from our expert ancestors.

Weekly Literature Quizzes – May 2022 4.5 (2)

Weekly Literature Quizzes – May 2022 4.5 (2)

How much do you like the quizzes? Do you play quizzes with friends? Then you must have loved our weekly quizzes for fun, right? As you all know that we at Swati’s Journal have introduced to our lovely readers this new segment of weekly quizzes for friends. And believe me that has turned to be quite fun!

Quiz – Win Flipkart Coupon Worth Rs.1000 0 (0)

Quiz – Win Flipkart Coupon Worth Rs.1000 0 (0)

સાહિત્યને વધુ રોચક બનાવવામાં કહેવતોનો બહુ મોટો ભાગ છે. અમારી Weekly Quiz પણ વ્હાલા વાચકમિત્રોને મનોરંજન સાથે થોડું જ્ઞાન મેળવવાની તક આપે છે; એટલું જ નહીં, દર અઠવાડિયે એક ભાગ્યશાળી વાચકમિત્ર જીતી શકે છે એક આકર્ષક ઇનામ!

Quiz – Win Coupon for Amazon Fire TV Stick Lite 0 (0)

Quiz – Win Coupon for Amazon Fire TV Stick Lite 0 (0)

કહેવત એટલે જ્ઞાનનાં મણકાઓની નાનકડી પરોવણી. વિવિધ સંસ્કૃતિઓમાં પ્રચલિત કહેવતો તેમજ રુઢિપ્રયોગો વડે આપના સુધી જાણકારી તેમજ મનોરંજન પહોંચાડવાનો સ્રોત એટલે અમારી Weekly Quiz. અહીં માત્ર જ્ઞાન અને ગમ્મત જ નથી, સાથે છે વિવિધ આકર્ષક પુરસ્કાર પણ. તો, Quizમાં ભાગ લઇ વિજેતા બનવાની તક ચૂકશો નહીં!

Quiz – Win Lenskart Silver Membership for 3 months 5 (1)

Quiz – Win Lenskart Silver Membership for 3 months 5 (1)

કંઇક નવું શીખવાનું હોય કે જ્ઞાન વધારવું હોય તો તેનાં માટેનો સૌથી સરળ રસ્તો એટલે પ્રશ્નોત્તરી, ખરું ને? અમારી Weekly Quiz પણ આમ જ જ્ઞાન સાથે ગમ્મત આપી આપનાં સપ્તાહાંતને મનોરંજક બનાવે છે અને વિજેતા વાચક મિત્રને મળનાર પુરસ્કાર એટલે સોનામાં સુગંધ!!

05 Recommended Books by Elon Musk 5 (3)

05 Recommended Books by Elon Musk 5 (3)

When Elon Musk was asked how he could build a rocket, he replied that he read books! Elon Musk said somewhere that reading books makes it possible for the ordinary people to become extraordinary. Today, to get some quality time for reading what you like is a luxury! If the renowned people like Elon Musk manages to do it, can’t you?

05 Recommendations of Books Written by Women 4.5 (2)

05 Recommendations of Books Written by Women 4.5 (2)

“That perfect tranquility of life, which is nowhere to be found but in retreat, a faithful friend and a good library.” are the words from the very first female writer Aphra Behn in 1660. Since then female writers have influenced the world in many ways and they have remarkably proven their worthiness and importance through their works. They might have been categorized differently than the male authors yet they have carved their pavements in the literary world so deeply that the world has to notice them invariably in modern times.

05 best books recommended by Sandeep Maheshwari 5 (1)

05 best books recommended by Sandeep Maheshwari 5 (1)

Someone once said that you can’t buy happiness, but you can buy books and that’s kind of the same thing! Reading helps in opening our vision and allows us to see the world we can’t perceive with our eyes. Can you name any particular book that has widened your perception and helped you change the life?

05 books recommended by Steve Jobs 5 (2)

05 books recommended by Steve Jobs 5 (2)

As Steve Jobs said, “You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something – your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.” – Utilizing every precious second of his life, he led an indelible life that is going to inspire all of us for a lifelong!

Gujarati Kahevato

quiz gujarati kahevat swatisjournal
quiz gujarati kahevat swatisjournal
quiz gujarati kahevat swatisjournal
quiz gujarati kahevat swatisjournal 2
quiz gujarati kahevat swatisjournal 3
quiz gujarati kahevat swatisjournal 1

Pin It on Pinterest

Share this story!

Love what you read? Share this page with your friends!