Quiz Party

We've grouped Quiz Party content for you. Continue reading your favourite posts.
Quiz – Win 400 off on Tata Cliq orders above 1999 4.5 (2)

Quiz – Win 400 off on Tata Cliq orders above 1999 4.5 (2)

આપણી ગુજરાતી ભાષા પાસે લગભગ દરેક વિષય સાથે સંકળાયેલી કહેવતોનો ખજાનો છે. આ વખતની Weekly Quiz માં આપણે સાંકળીએ છીએ એવા પ્રશ્નો કે જે, આંકડા પર આધારિત કહેવતો છે. તો, ચાલો આવો અને જલ્દીથી તમારા જવાબ અમને મોકલી વિજેતા બનવાની તક મેળવો.

Quiz – Win 6 months Zee5 Premium Subscription 5 (1)

Quiz – Win 6 months Zee5 Premium Subscription 5 (1)

ગુજરાતી ભાષા એટલી સમૃદ્ધ છે કે, આપણે ત્યાં કહેવતો અને રુઢિપ્રયોગોમાં પણ અલગ-અલગ વિષય આધારિત વિવિધ ઉદાહરણો આપવા શક્ય છે. આજની આ Weekly Quiz માં પ્રસ્તુત પ્રશ્નો આવા જ એક ચોક્કસ વિષય આધારિત છે. માનવ સ્વભાવ અને તેની ખાસિયત કે ખામી આધારિત કહેવતો એટલે આપણા આજના પ્રશ્નો. તો, જવાબ આપવા માટે તૈયાર છો ને?

Quiz – Win 3 months Gaana Plus Subscription 5 (3)

Quiz – Win 3 months Gaana Plus Subscription 5 (3)

હિંદી ભાષામાં ‘हिंदी मुहावरे’ એક વિશિષ્ટ સ્થાન ધરાવે છે. ભાષાને સજ્જ, રુચિકર તેમજ લયયુક્ત બનાવવામાં મુહાવરાઓનું યોગદાન અતિ મહત્વપૂર્ણ છે. આજની આપણી Weekly Quiz નાં પ્રશ્નો એટલે હિંદી ભાષાનાં આ અમુક અતિ પ્રચલિત મુહાવરા. રોજબરોજની દિનચર્યામાં પણ ઉપયોગી બનતા મુહાવરા પ્રશ્ન તરીકે આપની રાહ જોઈ રહ્યા છે તો, જવાબ સાથે તૈયાર છો ને?

Quiz – Win 1 year Hungama Music Subscription 5 (4)

Quiz – Win 1 year Hungama Music Subscription 5 (4)

આ વખતે Weekly Quiz માં કંઇક નવું કરીએ? ઝવેરચંદ મેઘાણી, સુપ્રસિદ્ધ ગુજરાતી સાહિત્યકાર અને સ્વતંત્રતા સેનાની જેમને મહાત્મા ગાંધીએ રાષ્ટ્રીય શાયરનું બિરુદ આપ્યું હતું. ગુજરાતી સાહિત્યમાં એમનાં મહાસાગર સમા યોગદાનમાંથી થોડાં વીણેલાં રત્નો એટલે આજનાં આપણા પ્રશ્નો..મેઘાણીની કૃતિઓમાંથી લીધેલ પંક્તિઓ સાથે પ્રસ્તુત છે આજની Weekend Quiz!

Quiz – Win ₹500 off on Hammer Wireless Headphones 5 (2)

Quiz – Win ₹500 off on Hammer Wireless Headphones 5 (2)

કહેવતો અને રુઢિપ્રયોગો એટલે જાણે ‘ગાગરમાં સાગર’ નાના અમથા વાક્યો કેટલોએ ગહન અર્થ ખૂબ સરળતાથી સમજાવી શકે. અગાઉનાં આપણા જેવું ભણેલા નહોતા પણ, ગણેલા ચોક્કસ હતા એ લોકોએ આપણા માટે છોડેલ સમજણ અને શિખામણની ખજાનો એટલે આ કહેવત અને રુઢિપ્રયોગો. આજની Weekly Quiz આપને માટે આ ખજાનામાંથી જ થોડાં મોતી શોધી લાવી છે.. તો, ચાલો માણો અને જીતો તમારો પુરસ્કાર!

Quiz – Win ₹2200 off on Noise VS303 Wireless Earbuds 4.7 (3)

Quiz – Win ₹2200 off on Noise VS303 Wireless Earbuds 4.7 (3)

આપણે ત્યાં લોકજીવનમાં પશુ-પક્ષીઓનાં ઉદાહરણ વડે કોઈ પણ ગહન વાત કે શિક્ષા સરળ શબ્દોમાં સમજાવવાનું બહુ પ્રાચીન કાળથી ચાલ્યું આવે છે. આજની Weekly Quiz આવી જ પશુ-પક્ષી પર બનેલી ગુજરાતી કહેવતો લાવી છે. તો, જલ્દીથી જવાબ સબમિટ કરી, જીતવાનો મોકો ઝડપી લો.

Quiz – Win 70% off on Skullcandy wireless headphones 5 (1)

Quiz – Win 70% off on Skullcandy wireless headphones 5 (1)

Knowledge of proverbs and idioms helps to make communication more interesting as well as more effective. They reflect the wisdom and spirit in one’s personality. Proverbs, sayings or Idioms give the language a modish and vibrant touch. Our Weekly Quizzes give you a chance to exposit your knowledge and win some attractive prizes.

Quiz – Win Coupon worth ₹700 on Leaf wireless headphones 0 (0)

Quiz – Win Coupon worth ₹700 on Leaf wireless headphones 0 (0)

સારા વક્તાઓમાં કઈ વાત સામાન્ય લોકો કરતા અલગ હોય છે, જાણો છો? તો, જવાબ છે – તેમની છટા અને તેમનું શબ્દભંડોળ. શબ્દભંડોળની વાત થાય ત્યારે કહેવતો અને રુઢિપ્રયોગોને કઈ રીતે ભૂલી શકાય? આજે પણ પોતાની વાતની ચોટદાર રજૂઆત માટે લોકો લોકોક્તિઓનો સહારો લે જ છે ને? અમારી Weekly Quiz સાથે આવો અને જ્ઞાન સાથે આનંદના સહભાગી બનો.

Quiz – Win ₹1500 off on Just Corseca Wireless Headphones 5 (1)

Quiz – Win ₹1500 off on Corseca Wireless Earbuds 4.7 (3)

Most of the times, family n friends help us with moral discipline, right?? Proverbs and idioms in literature serve the same purpose. They teach us great lessons including fun in small one liners. Participate in the following quiz to have fun and get little more educated!

Quiz – Win Coupon for Wireless Speaker by Noise 3.7 (3)

Quiz – Win Coupon for Wireless Speaker by Noise 3.7 (3)

Quizzes are all about expanding your knowledge and learning new things. And here we present to you some literature quizzes that consist of proverbs, idioms and sayings from different cultures. These help us have fun, inspire, teach or reinforce morals, offer advice and aid in understanding. Come, make your weekends fun-filled with our Weekly Quizzes.

Quiz – Win ₹2350 off on Amazon 3rd Gen Echo Dot 0 (0)

Quiz – Win ₹2350 off on Amazon 3rd Gen Echo Dot 0 (0)

A proverb is a string of pearls of knowledge. Our Weekly Quiz is a source of information and entertainment for you with proverbs and idioms popular in different cultures. There is not only knowledge and fun, but also various attractive prizes. So, don’t miss the chance to participate in the Quiz and become a winner!

Quiz – Win ₹2200 off on Amazon 3rd Gen Fire TV stick 0 (0)

Quiz – Win ₹2200 off on Amazon 3rd Gen Fire TV stick 0 (0)

Quizzes are all about expanding your knowledge and learning new things. And here we present to you some literature quizzes that consist of proverbs, idioms and sayings from different cultures. These help us have fun, inspire, teach or reinforce morals, offer advice and aid in understanding. Come, make your weekends fun-filled with our Weekly Quizzes.

Quiz – Win ₹1500 off on Just Corseca Wireless Headphones 5 (1)

Quiz – Win Coupon for Corseca Wireless Earbuds 0 (0)

Idioms, proverbs and sayings are drawn out of the experiences of wise and learned people of the society. Proverbs hold an honorable place in folklores. So, let us know and enjoy the golden comprehension of our ancestors through Weekly Quiz.

Quiz – Win Coupon worth ₹700 on Leaf wireless headphones 0 (0)

Quiz – Win Coupon for Leaf Wireless Headphones 0 (0)

Idioms and Proverbs play an important role in making literature more interesting. Our Weekly Quizzes also gives dear readers a chance to gain some knowledge along with entertainment; Not only that, every week one lucky reader can win an exciting prize!

Quiz – Win ₹1500 off on Amazon 4th Gen Echo Dot 0 (0)

Quiz – Win ₹1500 off on Amazon 4th Gen Echo Dot 0 (0)

Proverbs and Idioms are the most beautiful features of any language. Idiom is a word derived from Arabic language which means to talk or to practice. And Proverb is a short expression with general truth or advice. Be a part of the following quiz and have fun with a piece of learning from our expert ancestors.

Quiz – Win Flipkart Coupon Worth Rs.1000 0 (0)

Quiz – Win Flipkart Coupon Worth Rs.1000 0 (0)

સાહિત્યને વધુ રોચક બનાવવામાં કહેવતોનો બહુ મોટો ભાગ છે. અમારી Weekly Quiz પણ વ્હાલા વાચકમિત્રોને મનોરંજન સાથે થોડું જ્ઞાન મેળવવાની તક આપે છે; એટલું જ નહીં, દર અઠવાડિયે એક ભાગ્યશાળી વાચકમિત્ર જીતી શકે છે એક આકર્ષક ઇનામ!

Quiz – Win Coupon for Amazon Fire TV Stick Lite 0 (0)

Quiz – Win Coupon for Amazon Fire TV Stick Lite 0 (0)

કહેવત એટલે જ્ઞાનનાં મણકાઓની નાનકડી પરોવણી. વિવિધ સંસ્કૃતિઓમાં પ્રચલિત કહેવતો તેમજ રુઢિપ્રયોગો વડે આપના સુધી જાણકારી તેમજ મનોરંજન પહોંચાડવાનો સ્રોત એટલે અમારી Weekly Quiz. અહીં માત્ર જ્ઞાન અને ગમ્મત જ નથી, સાથે છે વિવિધ આકર્ષક પુરસ્કાર પણ. તો, Quizમાં ભાગ લઇ વિજેતા બનવાની તક ચૂકશો નહીં!

Quiz – Win Lenskart Silver Membership for 3 months 5 (1)

Quiz – Win Lenskart Silver Membership for 3 months 5 (1)

કંઇક નવું શીખવાનું હોય કે જ્ઞાન વધારવું હોય તો તેનાં માટેનો સૌથી સરળ રસ્તો એટલે પ્રશ્નોત્તરી, ખરું ને? અમારી Weekly Quiz પણ આમ જ જ્ઞાન સાથે ગમ્મત આપી આપનાં સપ્તાહાંતને મનોરંજક બનાવે છે અને વિજેતા વાચક મિત્રને મળનાર પુરસ્કાર એટલે સોનામાં સુગંધ!!

Pin It on Pinterest