મા!

Written by Swati Joshi

October 17, 2018

રમણીય છબી, સુંદર અતિ

આભા તેજોમય

રક્ત ગવન, કમલ નયન

નિત હરતી ભય

ઓષ્ઠ પ્રવાલ, કુમકુમ કપાલ

કર ધરી મમતામય

કસ્તુરી અંગ, ઉજળો છે રંગ

સ્વરતી રવ મધુમય

હો કૃપા, દંડ કે પરિત્રાણ

સૌનો તું સમુચ્ચય

તું શાશ્વતી ને અમે નાશવંત સૌ

નમીએ તું ને સવિનય

અમ બીજ, રજ કે પ્રસ્વેદ માત્ર

ખુદ ઈશ તુજ તનય!!
ભાષા, સંસ્કૃતિ, જીવન જીવવાની પદ્ધતિઓ, મહત્વાકાંક્ષાઓ આ બધું જ વૈવિધ્યસભર હોવા છતાં, જગતભરમાં દરેકની મા વિશેની અભિવ્યક્તિ લગભગ સમાન જ હોય છે.અહીં જગતની ‘મા’ વિશે એક નાનકડી અભિવ્યક્તિ રજુ કરું છું. હું માનું છું તમારી આનાથી ભિન્ન નહીં જ હોય.

Related Articles

નજરોનાં હરણાં

આંખોથી આત્મા સુધી પ્રસરી ગયેલી લાગણીઓથી પીછો છોડાવી શકાતો નથી. જુદાઈનું રણ કોઈને પણ જાણ ન થાય એમ અંદરખાને વિસ્તર્યા…

ग़ज़ल

निदा फ़ाज़ली का ये शेर ही हमारी ग़ज़लको मुकम्मिल करता है की, “दिल में न हो जुर्रत तो मुहब्बत नहीं मिलती; ख़ैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती|”

तू लगती है

ये लगाए न लगनेवाली और बुझाए न बुझनेवाली चाहकी तपिश शायद ऐसी ही होती है.मजरुह सुल्तानपुरीने इसी पर कहा है की, “अलग बैठे …

Psst! Can you spare a moment before you go?

As much I love writing these stories, I care to gather your thoughts. Readers like you keep me going by suggesting new stories, appreaciating old ones.

You have Successfully Subscribed!

DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!