તારુંએ થોડું ઈશ્વર જેવું..!

Written by Swati Joshi

December 12, 2018

તારુંએ થોડું ઈશ્વર જેવું ખરું!

દ્રષ્ટિ, મનથી આત્મા સુધી પ્રસરેલ

પણ,

સથવારો તો અસંભાવ્ય વાત.

તારુંએ થોડું ઈશ્વર જેવું ખરું!

ખરાબ ટાઇમિંગ તારી ખાસિયત

પણ,

ખરા ટાઈમે તું જ આવે યાદ.

તારુંએ થોડું ઈશ્વર જેવું ખરું!

હાથ, સાથ કે સોબત નહીં જ આપે

પણ,

તારી અનુભૂતિનો સદા સંગાથ.

તારુંએ થોડું ઈશ્વર જેવું ખરું!

સર્વે શબ્દો એકપક્ષીય જ રહે છે

પણ,

રહે પ્રાર્થના જ એ શબ્દોનું હાર્દ.

તારુંએ થોડું ઈશ્વર જેવું ખરું!

યાત્રા ને ગતિ બંને અલગ આપણાં

પણ,

મંઝિલનો તો અગ્નિ એક જ માર્ગ!

એટલે જ તો કહું છું કે-

તારુંએ થોડું ઈશ્વર જેવું ખરું!
હૃદયનાં કેટલાક સંબંધો ભલે સમજાવી શકાતાં નથી પરંતુ એ આપણા ઈશ્વર સાથેનાં સંબંધ જેટલા જ સાતત્યપૂર્ણ હોય છે. એ પ્રમાણ પર નહીં, પ્રમાણિકતા પર શ્વસે છે.

Related Articles

નજરોનાં હરણાં

આંખોથી આત્મા સુધી પ્રસરી ગયેલી લાગણીઓથી પીછો છોડાવી શકાતો નથી. જુદાઈનું રણ કોઈને પણ જાણ ન થાય એમ અંદરખાને વિસ્તર્યા…

ग़ज़ल

निदा फ़ाज़ली का ये शेर ही हमारी ग़ज़लको मुकम्मिल करता है की, “दिल में न हो जुर्रत तो मुहब्बत नहीं मिलती; ख़ैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती|”

तू लगती है

ये लगाए न लगनेवाली और बुझाए न बुझनेवाली चाहकी तपिश शायद ऐसी ही होती है.मजरुह सुल्तानपुरीने इसी पर कहा है की, “अलग बैठे …

Psst! Can you spare a moment before you go?

As much I love writing these stories, I care to gather your thoughts. Readers like you keep me going by suggesting new stories, appreaciating old ones.

You have Successfully Subscribed!

DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!