એમ કરવું શાને? – A Gujarati Poetry

સામાજિક રીતે સ્વીકાર્ય ન બની શકતા સંબંધો ઉભા બળી જતાં પાક જેવા હોય છે, જેમાં તેની કાળજી કે જાળવણીમાં કોઈ ખામી નથી હોતી પણ, બસ સંજોગો જ વિપરીત બની જાય છે અને કંઈ નીપજી શકતું નથી. તો, આવા સંબંધોમાંથી કંઈ મેળવી શકવાની આશા રાખ્યા વિના એ જેમ અને જ્યાં હોય ત્યાં અને એવા જ છોડી દેવા એ યોગ્ય ઉપાય છે. કેમકે, સંબંધ હોય કે મકાન, જેનો પાયો કાચો રહી ગયો હોય તેનાં ટકવાની કોઈ ગેરંટી હોતી નથી. કારણ કંઈ પણ હોય, બિનશરતી પ્રેમમાં હૃદયભંગનો સ્વીકાર પણ બિનશરતી જ હોવો જોઈએ ને?

Gujarati Kahevato

quiz gujarati kahevat swatisjournal
quiz gujarati kahevat swatisjournal
quiz gujarati kahevat swatisjournal
quiz gujarati kahevat swatisjournal 2
quiz gujarati kahevat swatisjournal 3
quiz gujarati kahevat swatisjournal 1

Weekly Literature Quiz

win lenskart silver membership swatisjournal
win amazon fire tv stick lite coupon swatisjournal
win flipkart gift voucher swatisjournal
win amazon fire tv coupon swatisjournal
win leaf studios coupon swatisjournal
weekly quizzes june 1 swatisjournal
win corseca gift voucher quiz swatisjournal
win lenskart silver membership swatisjournal
win amazon fire tv stick lite coupon swatisjournal
win flipkart gift voucher swatisjournal

મોલ વિનાની આશાઓને લણવી શાને?

ઠાલાં સપને મહેલ-અટારી ચણવી શાને?

છે પ્રેમ કર્યો તો મનથી મનનો સોદો કીધો;

નથી છીનવ્યું કંઈ, જો આખો દિલનો ટુકડો દીધો,

પ્રિયતમ માગે હિસાબ તે ‘દિ જોયું જાશે,

મારે તમ કેરી ફરિયાદો કાને આણવી શાને?

મોલ વિનાની આશાઓને લણવી શાને?

ઠાલાં સપને મહેલ-અટારી ચણવી શાને?

ખોટો તું કે હું, ફરક હવે શું પડવાનો?

લીધાં-દીધાંનો હિસાબ શું કંઈ ચોપડે ચડવાનો?

લાભ થયો કે ખોટ ગઈ, તું આવે તો કહું,

ત્યાં સુધી સંઘરેલી યાદો મારે ગણવી શાને?

મોલ વિનાની આશાઓને લણવી શાને?

ઠાલાં સપને મહેલ-અટારી ચણવી શાને?

લાગણીઓનાં કોરા ફલક પર ‘અ’ પાડું ત્યાં;

તારે હાથ જો મર્યાદાનું ડસ્ટર આવ્યું,

એક ઝાટકે એ ‘અઢી અક્ષર’ તેં ભૂંસી નાખ્યા,

હવે જગ ખાતર કોઈ ‘અ,આ,ઈ’ મારે ભણવી શાને?

મોલ વિનાની આશાઓને લણવી શાને?

ઠાલાં સપને મહેલ-અટારી ચણવી શાને?

ફુલગુલાબી ગીતોની મોસમ છો ન આવે;

આપણને તો આંસુભીની ગઝલ ન ફાવે,

કિસ્મત કેરી ભૂલો આપણ માથે લઈને,

રક્ત નીતરતી કવિતાઓ ગણગણવી શાને?

મોલ વિનાની આશાઓને લણવી શાને?

ઠાલાં સપને મહેલ-અટારી ચણવી શાને?

Love what you read? Click on stars to rate it!

As you found this post useful...

Share this post with more readers.

Gujarati Kahevato

quiz gujarati kahevat swatisjournal
quiz gujarati kahevat swatisjournal
quiz gujarati kahevat swatisjournal
quiz gujarati kahevat swatisjournal 2
quiz gujarati kahevat swatisjournal 3
quiz gujarati kahevat swatisjournal 1

Weekly Literature Quiz

win lenskart silver membership swatisjournal
win amazon fire tv stick lite coupon swatisjournal
win flipkart gift voucher swatisjournal
win amazon fire tv coupon swatisjournal
win leaf studios coupon swatisjournal
weekly quizzes june 1 swatisjournal
win corseca gift voucher quiz swatisjournal
win lenskart silver membership swatisjournal
win amazon fire tv stick lite coupon swatisjournal
win flipkart gift voucher swatisjournal

Comments

5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pin It on Pinterest

Share this story!

Love what you read? Share this page with your friends!