હરિ હવે આવો તો કેમ? – A Gujarati Poetry by Swati Joshi

gujarati poetry hari have avo to kem

ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने ।। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।। શ્રી કૃષ્ણ જેમનાં માટે માતા-પિતા, બાંધવ, મિત્ર, સખા એમ સર્વસ્વ છે, એવા દરેકને પોતાની ભાવનાઓ મુક્ત મનથી વ્યક્ત કરવાનો અધિકાર સ્વયં શામળાએ જ એમને આપેલ છે. કૃષ્ણ સાથેનાં સંબંધમાં સમર્પણ અને અધિકાર બંને યમુનાનાં કાંઠાઓની જેમ સમાંતર ચાલે છે. જેટલું વધારે સમર્પણ, એટલો જ વધુ અધિકાર! તો, એ અધિકારથી જ એક સામાન્ય માણસની હરિને એક સાધારણ યાચના…

ધરણી છોડ્યાને વીતી વેળા ઘણી

તો, હવે મૂકો ધરણીધર એ નેમ;

સાદ દેવાની પ્રભુ વાટ શીદને જોવાની-

હરિ હવે આવો તો કેમ?

પૃથ્વીની હાલત તમ જોઈ છે હે, લીલાધર?

જળ, જંગલ કે જમીન નથી રહ્યું કંઈ હેમખેમ;

નષ્ટ થવાની નાગર વાટ શીદને જોવાની-

હરિ હવે આવો તો કેમ?

યમુનાનો ‘કાળિયો’ તમ હણ્યો છો હે, માધવ!

અમ અંતરે અંધારું એમનું એમ;

અજવાસ કરવાનો આજ અવસર છે હે, શ્રીધર!

હરિ હવે આવો તો કેમ?

ધર્મ, ધરા ને ધેનુને રક્ષ્યા તમ હે, કેશવ!

રક્ષજો મા, માટી ને માનવને એમ;

એના કરગરવાની નાથ રાહ શીદને જોવાની-

હરિ હવે આવો તો કેમ?

  • Subscribe to our Newsletter

    You can't resist this cutie! Let her bring you our Friday newsletter.

    *No spam. You can unsubscribe at any time.

  • Leave a Reply

    Swati's Journal

    © 2024 Swati's Journal