હરિ હવે આવો તો કેમ? – A Gujarati Poetry by Swati Joshi

ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने ।। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।। શ્રી કૃષ્ણ જેમનાં માટે માતા-પિતા, બાંધવ, મિત્ર, સખા એમ સર્વસ્વ છે, એવા દરેકને પોતાની ભાવનાઓ મુક્ત મનથી વ્યક્ત કરવાનો અધિકાર સ્વયં શામળાએ જ એમને આપેલ છે. કૃષ્ણ સાથેનાં સંબંધમાં સમર્પણ અને અધિકાર બંને યમુનાનાં કાંઠાઓની જેમ સમાંતર ચાલે છે. જેટલું વધારે સમર્પણ, એટલો જ વધુ અધિકાર! તો, એ અધિકારથી જ એક સામાન્ય માણસની હરિને એક સાધારણ યાચના...

Gujarati Kahevato

quiz gujarati kahevat swatisjournal
quiz gujarati kahevat swatisjournal
quiz gujarati kahevat swatisjournal
quiz gujarati kahevat swatisjournal 2
quiz gujarati kahevat swatisjournal 3
quiz gujarati kahevat swatisjournal 1

Weekly Literature Quiz

win lenskart silver membership swatisjournal
win amazon fire tv stick lite coupon swatisjournal
win flipkart gift voucher swatisjournal
win amazon fire tv coupon swatisjournal
win leaf studios coupon swatisjournal
weekly quizzes june 1 swatisjournal
win corseca gift voucher quiz swatisjournal
win lenskart silver membership swatisjournal
win amazon fire tv stick lite coupon swatisjournal
win flipkart gift voucher swatisjournal

ધરણી છોડ્યાને વીતી વેળા ઘણી

તો, હવે મૂકો ધરણીધર એ નેમ;

સાદ દેવાની પ્રભુ વાટ શીદને જોવાની-

હરિ હવે આવો તો કેમ?

પૃથ્વીની હાલત તમ જોઈ છે હે, લીલાધર?

જળ, જંગલ કે જમીન નથી રહ્યું કંઈ હેમખેમ;

નષ્ટ થવાની નાગર વાટ શીદને જોવાની-

હરિ હવે આવો તો કેમ?

યમુનાનો ‘કાળિયો’ તમ હણ્યો છો હે, માધવ!

અમ અંતરે અંધારું એમનું એમ;

અજવાસ કરવાનો આજ અવસર છે હે, શ્રીધર!

હરિ હવે આવો તો કેમ?

ધર્મ, ધરા ને ધેનુને રક્ષ્યા તમ હે, કેશવ!

રક્ષજો મા, માટી ને માનવને એમ;

એના કરગરવાની નાથ રાહ શીદને જોવાની-

હરિ હવે આવો તો કેમ?

Love what you read? Click on stars to rate it!

As you found this post useful...

Share this post with more readers.

Gujarati Kahevato

quiz gujarati kahevat swatisjournal
quiz gujarati kahevat swatisjournal
quiz gujarati kahevat swatisjournal
quiz gujarati kahevat swatisjournal 2
quiz gujarati kahevat swatisjournal 3
quiz gujarati kahevat swatisjournal 1

Weekly Literature Quiz

win lenskart silver membership swatisjournal
win amazon fire tv stick lite coupon swatisjournal
win flipkart gift voucher swatisjournal
win amazon fire tv coupon swatisjournal
win leaf studios coupon swatisjournal
weekly quizzes june 1 swatisjournal
win corseca gift voucher quiz swatisjournal
win lenskart silver membership swatisjournal
win amazon fire tv stick lite coupon swatisjournal
win flipkart gift voucher swatisjournal

Comments

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pin It on Pinterest

Share this story!

Love what you read? Share this page with your friends!