હરિ હવે આવો તો કેમ? – A Gujarati Poetry by Swati Joshi
WRITTEN BY Swati Joshi

ધરણી છોડ્યાને વીતી વેળા ઘણી

તો, હવે મૂકો ધરણીધર એ નેમ;

સાદ દેવાની પ્રભુ વાટ શીદને જોવાની-

હરિ હવે આવો તો કેમ?

પૃથ્વીની હાલત તમ જોઈ છે હે, લીલાધર?

જળ, જંગલ કે જમીન નથી રહ્યું કંઈ હેમખેમ;

નષ્ટ થવાની નાગર વાટ શીદને જોવાની-

હરિ હવે આવો તો કેમ?

યમુનાનો ‘કાળિયો’ તમ હણ્યો છો હે, માધવ!

અમ અંતરે અંધારું એમનું એમ;

અજવાસ કરવાનો આજ અવસર છે હે, શ્રીધર!

હરિ હવે આવો તો કેમ?

ધર્મ, ધરા ને ધેનુને રક્ષ્યા તમ હે, કેશવ!

રક્ષજો મા, માટી ને માનવને એમ;

એના કરગરવાની નાથ રાહ શીદને જોવાની-

હરિ હવે આવો તો કેમ?

Love what you read? Click on stars to rate it!

As you found this post useful...

Share this post with more readers.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pin It on Pinterest