“હું એ કોરો કાગળ”

Written by Swati Joshi

February 27, 2019

હું એ કોરો કાગળ,-

જે મનગમતા કોડીલા હૈયાની હોંશ કોઈ,

અક્ષરનાં દેહ વડે મનની મુરાદ લઈ;

પ્રેમભરી ડાયરીમાં વર્ષો-

બની સંભારણું લપાઉં

હું એ કોરો કાગળ,-

જે મનઘેલી માત અને પિતા પ્રેમાળનાં,

સપનાઓ આંખોમાં આંજી બેઠેલી;

પીળી હથેળીઓની-

કુમકુમ પત્રિકા થઈ છપાઉં.

હું એ કોરો કાગળ,-

જે દારિદ્રય અને પીડાનાં વર્ષો માહયે,

જલાવેલા આશાના કોડિયાનાં

આછા અજવાસનો-

નિમણૂંક-પત્ર બની જાઉં.

હું એ કોરો કાગળ,-

જે જન્મોનાં સાથીને જોઈ બિછાનામાં,

ઝરતી બે આંખોની બુઝાતી એ આશામાં;

કાળી આ શાહી વડે “અશુભ” એવું ટંકાવી-

મુક્તિ-સંદેશો સંભાળવું!!
કોરો કાગળ, જેનું સાધારણ રીતે અધોમૂલ્યન જ થતું હોય છે પરંતુ, અહીં એક કોરો કાગળ પોતાના વિશે જે કંઈ પણ કહે છે એ તમારી માન્યતાઓ ચોક્કસ બદલી નાખશે… સાંભળો શું કહે છે એ કોરો કાગળ?!

Related Articles

નજરોનાં હરણાં

આંખોથી આત્મા સુધી પ્રસરી ગયેલી લાગણીઓથી પીછો છોડાવી શકાતો નથી. જુદાઈનું રણ કોઈને પણ જાણ ન થાય એમ અંદરખાને વિસ્તર્યા…

ग़ज़ल

निदा फ़ाज़ली का ये शेर ही हमारी ग़ज़लको मुकम्मिल करता है की, “दिल में न हो जुर्रत तो मुहब्बत नहीं मिलती; ख़ैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती|”

तू लगती है

ये लगाए न लगनेवाली और बुझाए न बुझनेवाली चाहकी तपिश शायद ऐसी ही होती है.मजरुह सुल्तानपुरीने इसी पर कहा है की, “अलग बैठे …

Psst! Can you spare a moment before you go?

As much I love writing these stories, I care to gather your thoughts. Readers like you keep me going by suggesting new stories, appreaciating old ones.

You have Successfully Subscribed!

DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!