“કર્મ અને પ્રાર્થના” – Gujarati Poetry

karm-ane-prarthana-gujarati-poetry

ઈશ્વરે બક્ષેલા બે હાથ કર્મ પણ કરે છે અને પ્રાર્થના પણ કરે છે પણ, આજની આ તાર્કિક દુનિયામાં કર્મોથી જેટલું ડરીએ છીએ એટલો જ વિશ્વાસ પ્રાર્થનાઓ પર કરીએ તો, ચમત્કારો શોધવા નથી જવા પડતા… મેં અનુભવ્યું છે, તમે?

કર્મ તો જાણે કોટવાળ કોઈ;
વીંઝે ચાબખા, પૂરે તુરંગે
આમ માનતો મનુજ મગતરો,
દે કર્મોની બલિહારી!

જીવન જાણે વિઘોટી કર્મ ની;
કષાયનું વ્યાજ ને પુણ્યની મૂડી
ખોળાથી લઈને ખાંપણ સુધી,
બસ કર્મની ખાતેદારી!

નિતાંત તર્કથી કલુષિત કાળજે;
આસ્થા કે વિશ્રંભ વસે ના
મનુજના મનમાં કરપ કર્મની,
ને એની જ તાબેદારી!

જીવતરનાં આ ત્રાજવે કદી જો;
કર્મને તારા તોળશે હરિ તો
એક પલ્લામાં કર્મો તારા,
બીજે પલ્લે પ્રાર્થના મારી!

મારી શ્રધ્ધાનો એક અલગ દરજ્જો;
કર્મ છો તારા રખેવાળ હો
પ્રાર્થના ની તો વાત જ ન્યારી,
ખુદ હરિ એના પ્રતિહારી!!

*તુરંગ= કારાગૃહ, વિઘોટી= મહેસૂલ, કષાય= પાપ, કલુષિત= ભ્રષ્ટ, વિશ્રંભ= વિશ્વાસ, કરપ= ધાક

 • Subscribe to our Newsletter

  You can't resist this cutie! Let her bring you our Friday newsletter.

  *No spam. You can unsubscribe at any time.

 • 4 Comments
  1. અદભુત વર્ણન ?? ખુબ સુંદર કવિતા. કર્મ અને પ્રાર્થના ની નવી ભાગીદારી ની ખુબ સુંદર કાવ્યાત્મક વ્યાખ્યા.

   1. આપને આ ભાગીદારી ગમી એ જાણી આનંદ..

    પ્રોત્સાહન અને પ્રતિભાવ બદલ ધન્યવાદ! ?

    આમ જ મને પરત લખતા રહો.. ?✍

   1. આપ સાચું કહો છો.

    કર્મ અને પ્રાર્થના એક જ સિક્કાની બે બાજુ માનીને ચાલીએ તો જ એ શક્ય બને..
    પ્રતિભાવ બદલ આભાર! ??

  Leave a Reply

  Swati's Journal

  © 2024 Swati's Journal