મજબૂરીનું બીજું નામ! – Gujarati Poetry

majboori-nu-biju-naam-gujarati-poetry-feature-image

સૌરાષ્ટ્રમાં ક્યાંક સાંભળેલું કે,‘મજબૂરીનું નામ મહાત્મા ગાંધી!’; પરંતુ, ખરેખર એવું છે ખરું? મારા મતે તો માણસ પોતે અને તેની અર્થહીન, અસીમિત ઇચ્છાઓ જ તેને મજબૂર બનાવે છે.

‘મહાત્મા’ તો એમ જ છે બદનામ,
માણસ છે મજબૂરીનું બીજું નામ!

અલગારી બચપણ બાંધવા મથતો;
શિષ્ટાચારથી નાથવા મથતો,
પણ,
પગને પાંખો એ તો બનાવે,
ઊડે બચપણ બેફામ.
માણસ છે મજબૂરીનું બીજું નામ!

અભ્યુદયનો પંથ યુવાની;
દગ્ધ રક્તથી લખે કહાની,
તોયે,
હો કંકુ,કસુંબો ચાહે કટારી,
અભિપ્સાઓ જ બનાવે ગુલામ.
માણસ છે મજબૂરીનું બીજું નામ!

વયસ્ક કેરી વ્યથા અકારી;
વિધેયથી વિચ્છેદ ની તૈયારી,
વૈશ્વાનર ભણી ગતિ અનર્ગલ,
તોયે,
બનતું ના અયન આસાન!
માણસ છે મજબૂરીનું બીજું નામ!

સફર બીજથી વિપાક સુધીની;
એકલતા થી સંગાથ સુધીની,
પારણું, વેદી કે છેલ્લે ચેહ બસ,
ક્યાંય-
મનીષા એની આવે છે કામ?
‘મહાત્મા’ તો એમ જ છે બદનામ,
માણસ છે મજબૂરીનું બીજું નામ!

*અભ્યુદય = Progress,અભીપ્સાઓ =Keen desires,વિધેય = establishment, વિચ્છેદ = separation, વૈશ્વાનર = Fire, અનર્ગલ = Uncontrolled, અયન = Departure, વિપાક = Fruit,વેદી = Altar, ચેહ = Pyre,

 • Subscribe to our Newsletter

  You can't resist this cutie! Let her bring you our Friday newsletter.

  *No spam. You can unsubscribe at any time.

 • 6 Comments
   1. અપેક્ષાઓનું ભારણ ઉતારીએ તો , જીવન ખરેખર તો સરળ છે એ જોઈ, અનુભવી શકીએ છીએ.

    વાંચતા રહો, મને લખતા રહો.

    સપ્રેમ,
    સ્વાતિ

  1. શબ્દો સાથેની કરામત બહુ ગજબની છે આપની..જીવનના અધ્યાય અને માનવીય વર્તુણક ને ખુબજ સરસ રીતે કલમથી આકાર આપ્યો છે.

   1. આટલા સુંદર પ્રતિભાવ બદલ ખુબ ખુબ આભાર સોહમભાઈ!
    બસ આમ જ પોસ્ટ્સ વિશે આપના પ્રતિભાવો વડે મને પ્રોત્સાહિત કરતા રહેશો તેવી આશા..
    Happy reading! ?

  Leave a Reply

  Swati's Journal

  © 2024 Swati's Journal