નજરોનાં હરણાં – Gujarati Poetry

feature image najaro na harna - Poetry in Gujarati Language

આંખોથી આત્મા સુધી પ્રસરી ગયેલી લાગણીઓથી પીછો છોડાવી શકાતો નથી. જુદાઈનું રણ કોઈને પણ જાણ ન થાય એમ અંદરખાને વિસ્તર્યા કરે છે અને શહેરોની વચ્ચે પણ મનની અંદર ક્યારે વેરાન વગડો ઉભો કરી દે છે એ ખબર પણ રહેતી નથી. તો, એવા વગડે ભમતા નજરોનાં હરણાં શું કરે છે એ જોઈએ…

નજરોનાં હરણાં કદી-કદી તો તને શોધવા આવે છે
એ તો કહે, તને કેમ શહેરોનાં વગડા ફાવે છે?

લાગણીઓથી છલી પડેલા સરોવરો પર,
મર્યાદાનાં પાળા ભલેને ચણાઈ ગયા;

તારા નામે કાંકરીચાળો કોઈ કરે તો,
યાદોનાં વારિ નયન હજી છલકાવે છે! એ તો કહે…

નથી હવે એ આમ્રકુંજ ના બાગ-બગીચા,
મુરજાયેલી ભાવના સુકી ભઠ્ઠ ભલે ને;

વિરહનાં તાપે ખરી રહેલી કોમળ કળીઓ,
નામ સાંભળી તારું, મોં મલકાવે છે! એ તો કહે…

તારા સાથની આશનાં વાદળ આઘા છો ને,
કુરંગ નજરોનાં જરા એમ તો જીદ્દીલા છે;

વિછોહી મનનાં દુઝી રહેલા ઘા ને કોરી,
ખુદનાં શોણે મનની પ્યાસ બુઝાવે છે! એ તો કહે…

તને શોધતાં હરણાંઓની ઇહા ફળે ને,
વગડે ભમતા તારો કદીએ સાથ મળે તો;

કંટક વચ્ચે ગુલછડી કેરી આરત સાથે,
હજુ તો હરણાં વિષાદને હંફાવે છે!

હવે તો કહે, તને કેમ શહેરોનાં વગડા ફાવે છે?

*વારિ = પાણી, કુરંગ = હરણ, વિછોહી = વિરહથી પીડાતા, કોરી = કોતરીને,
શોણ = રક્ત, ઈહા = ઈચ્છા, આરત = આશા, વિષાદ = નિરાશા

 • Subscribe to our Newsletter

  You can't resist this cutie! Let her bring you our Friday newsletter.

  *No spam. You can unsubscribe at any time.

 • 4 Comments
  1. ખુબજ માર્મિક…
   ક્યારેક ટોળા વચ્ચે પણ ચાલતા એકલતા હંફાવી દે છે તો ક્યારેક લાખો ચિચયારીઓ વચ્ચે પણ એક જ સાદ સંભળાય છે, કોઈ લાગણીએ હૃદય માં પાયા નાખી દીધા હોઈ તે ઇમારત તમે ધ્વસ્ત કરી શકો પણ તે પાયા હંમેશા હૃદય ના પોલાણ માં હલચલ કર્યા જ કરવાના.

  2. વરુણ, આટલી હૃદયસ્પર્શી કમેન્ટ બદલ ધન્યવાદ!

   સાવ સાચું કીધું કે હૃદયનાં પોલાણમાં હલચલ ચાલુ રહે છે… અને આ હલચલ જ શબ્દોનાં ધરબાયેલા હીરાઓનાં પ્રાગટ્યનું કારણ પણ બને છે.

   વાંચતા રહો… મને પરત લખતા રહો… અને જો શેયર પણ કરતા રહો તો તો, સોનામાં સુગંધ!

   સાભાર,
   સ્વાતિ

  Leave a Reply

  Swati's Journal

  © 2024 Swati's Journal