શું કરું? – Gujarati Poetry
WRITTEN BY Swati Joshi
Shares

વીતી ગયેલી વાતનો મલાલ શું કરું?
વણમાંગ્યા સૌ જવાબોને સવાલ શું કરું?

તેં તો બસ નકારથી આ મન હણી લીધું,
બાકી બચેલા દેહને હલાલ શું કરું?

સંબંધોના ઠીકરાં બસ એમ જ ફૂટયા કરે,
રચ્યું સકળ તે માટીનું; ધમાલ શું કરું?

વીંખે,પીંખે ને ગોઠવે,જ્યાં તને બસ ગમે,
ખેલ સૌ તુજ મરજીનો; હું કમાલ શું કરું?

સુખ-દુ:ખનાં તું કોયડા છો ને પૂછે ઘણા,
હિસાબનો છું કાચો હું, બવાલ શું કરું?

*મલાલ- અફસોસ, બવાલ- ઝંઝટ

Love what you read? Click on stars to rate it!

As you found this post useful...

Share this post with more readers.

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pin It on Pinterest