Browse by Tag

You are reading posts by tag on this page. Read Kid’s Stories, Short stories, Guest posts and Articles grouped by tags

તારુંએ થોડું ઈશ્વર જેવું..! – Gujarati Poetry 0 (0)

તારુંએ થોડું ઈશ્વર જેવું..! – Gujarati Poetry 0 (0)

હૃદયનાં કેટલાક સંબંધો ભલે સમજાવી શકાતાં નથી પરંતુ એ આપણા ઈશ્વર સાથેનાં સંબંધ જેટલા જ સાતત્યપૂર્ણ હોય છે. એ પ્રમાણ પર નહીં, પ્રમાણિકતા પર શ્વસે છે.

સમજાય નહીં! – Gujarati Poetry 3 (5)

સમજાય નહીં! – Gujarati Poetry 3 (5)

પ્રેમનાં નામે કેટલું બધું જટિલ કહેવાતું, સમજાતું અને સમજાવાતું હોય છે પરંતુ, જે અટપટું છે એ પ્રેમ નહીં પણ, લોકોએ ઉભા કરેલા વ્યવહારો છે. બસ, મને તો આટલું જ સમજાય છે. અને તમને?

યત્ન તો કરીશ જ… – Gujarati Poetry 3.1 (8)

યત્ન તો કરીશ જ… – Gujarati Poetry 3.1 (8)

વ્યક્તિ પ્રેમમાં હોય ત્યારે સૌથી વધુ આશાવાદી હોય છે. લાગણીઓની કુંપળોને માવજતની જરૂર હોય છે. ક્યારે ઉગી નીકળે કે નહીં જ ઉગે એ કહી ન શકાય. છતાં, પ્રયત્નો તો કરી જ શકાય ને?

મા! – Gujarati Poetry 0 (0)

મા! – Gujarati Poetry 0 (0)

ભાષા, સંસ્કૃતિ, જીવન જીવવાની પદ્ધતિઓ, મહત્વાકાંક્ષાઓ આ બધું જ વૈવિધ્યસભર હોવા છતાં, જગતભરમાં દરેકની મા વિશેની અભિવ્યક્તિ લગભગ સમાન જ હોય છે.અહીં જગતની ‘મા’ વિશે એક નાનકડી અભિવ્યક્તિ રજુ કરું છું. હું માનું છું તમારી આનાથી ભિન્ન નહીં જ હોય.

“મેં જોયા છે” – Gujarati Poetry 2.8 (4)

“મેં જોયા છે” – Gujarati Poetry 2.8 (4)

વિશ્વમાં શું સંભવિત છે એના માટે કોઈ થીયરી કામ નથી કરતી. ઈચ્છાશક્તિ એ એકમાત્ર પ્રબળ પરિબળ છે જે અસંભવને પણ સંભવ બનાવે. શું મેળવીશું એ કદાચ આપણા નિયંત્રણમાં ન હોય છતાં, સપનાની પાંખો વિસ્તારવા પર કોઈનો અંકુશ નથી!

શું કરો હરિ? – Gujarati Poetry 3 (2)

શું કરો હરિ? – Gujarati Poetry 3 (2)

માણસ હોવું એ સહેલું નથી અને આજનાં સમયમાં તો બિલકુલ નહીં. એટલે, જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આજે ફરીથી અહીં જન્મ લેવાનું વિચારતા હોય તો, આપણે એમને થોડી વાસ્તવિકતા બતાવીએ? પછી એમની મરજી…

Savior! – A Musical Short Story 0 (0)

Savior! – A Musical Short Story 0 (0)

Human Values and Holism are the main pillars of the Indian culture. It’s totally regardless of where you live on this planet; once an Indian, forever an Indian!

Unlit! – A Musical Short Story 5 (1)

Unlit! – A Musical Short Story 5 (1)

We human have been the most dangerous species on this planet as we easily adopt evil things! And ignorance being the devil’s apprentice, corrupts us handily…

Rebound – A Musical Short Story 0 (0)

Rebound – A Musical Short Story 0 (0)

Stuti is a brave heart… Picking up from where one has left is a courageous act.. Not everyone can do it.And forgiving someone is rather much more gallant!

06. Connect – Good relationships make us happier and healthier. 4 (5)

06. Connect – Good relationships make us happier and healthier. 4 (5)

Friedrich Nietzsche said, “Invisible threads are the strongest ties!” Our relationships are just like those invisible threads. We don’t know how a person will influence our life, but when we’re connected to people, we are definitely going to get something that would add up to the experience called LIFE!

04. Wait for the right time! 0 (0)

04. Wait for the right time! 0 (0)

Sometimes tracing the pace, breaks our harmony with the Nature. And haste takes away the charm and amazement. While living, waiting never means to be dormant or to be inert, but it’s about being tranquil and stable for sure.

03. Allow your inner voice to speak. 0 (0)

03. Allow your inner voice to speak. 0 (0)

Allowing yourself to make mistakes, to take risks or to choose a wrong path is totally a human thing to do. It enhances the possibilities for correction, to succeed and to return. Willingness is the only condition.

02. Keep the faith! 0 (0)

02. Keep the faith! 0 (0)

Believing in something gives you a kind of inner strength. You believe in good, you become better! And as I have said earlier, acceptance follows the belief indiscriminately.

તું છેતરી ગયો! – Gujarati Poetry 0 (0)

તું છેતરી ગયો! – Gujarati Poetry 0 (0)

પ્રેમ, એક એવો સોદો જ્યાં મેળવવા કરતા ગુમાવવાનું વધારે છે. છતાં, એમાં એવું કંઇક છે જે સતત આકર્ષે છે. શમા-પરવાનાની ગઝલો એમ જ નથી બની જતી. લાગણીઓનાં આ વ્યાપારમાં છેતરાવાની પણ પોતાની મજા છે… છે ને?

11. The Final Note! 0 (0)

11. The Final Note! 0 (0)

There’s no right or wrong time to seek what matters the most. Once you love someone, you never let them go before its time for eternal rest!

08. What he has to say? 5 (1)

08. What he has to say? 5 (1)

Fighting spirit makes the endeavour fruitful yet leaves a handful of scars on heart, mind or both. Time for the eleventh letter, “09.It’s a turbulent sea out there!”

06. Sailing through! 1 (1)

06. Sailing through! 1 (1)

Yes, sometimes we can’t see the things coming until they approach.The extent of damage can’t be estimated until it strikes. Follows, “07:Timepiece doesn’t show rough times!”

05. Strings attached! 0 (0)

05. Strings attached! 0 (0)

Life sometimes feels like fairy tales.Love provides meaning to life but it was neither easy back then nor now.To see where this journey takes them, check “06: Sailing through!”

04. Let’s move forward! 0 (0)

04. Let’s move forward! 0 (0)

We want someone who can listen what we have amassed in years of living. And you never know about who’ll truly receive a part of your memories. Next is obviously, “05: Strings attached!”

03. Breaking the ice! 0 (0)

03. Breaking the ice! 0 (0)

People having such an understanding family are really blessed! Troubles and suffering are inevitable but with family it’s as easy as a pie!

02. What if? 5 (1)

02. What if? 5 (1)

Shubhra has baffled Amogh I guess. What exactly she wants to convey? Amogh should ask her directly. Hope he does in,“03:Breaking the ice!

01. He’s got a letter! 5 (1)

01. He’s got a letter! 5 (1)

Shubhra seems quite a decent and smart lady. What are her intentions? Has Amogh got this letter by mistake? If Amogh and Shubhra has managed to preoccupy you, catch them with the next episode – “02. What if?”

Until it’s time!- A Short Story in English 5 (1)

Until it’s time!- A Short Story in English 5 (1)

Life is unpredictable. Desires are a temporary thing and what we want never matters, but this eternal truth can be known after experiencing something unanticipated.
Read “मेरे प्रिय अध्यापक – A Short Story” from a friend and fellow writer.

એ તું છે! – Gujarati Poetry 5 (1)

એ તું છે! – Gujarati Poetry 5 (1)

લાગણીઓનું વેલ જેવું છે.ક્યાંક ને ક્યાંક,કોઈક સાથે હૃદયનાં સુત્રોથી સતત જોડાયેલી રહે છે. એ તાંતણો ગમે તેટલો પાતળો કેમ ન હોય; ચાહે નજીક કે દૂર, આપણને તો જાણ હોય જ છે કે એ કોણ અને ક્યાં છે.

એવું લાગે છે – Gujarati Poetry 0 (0)

એવું લાગે છે – Gujarati Poetry 0 (0)

વીતી વાતો અને યાદો મનનાં એક ઓરડામાં સચવાઈને પડ્યા હોય અને જો કોઈ ઘટના, પ્રસંગ કે વ્યક્તિ એ ફરીથી તાજા કરે એવી શક્યતા ઉભી થતી દેખાય ત્યારે લગભગ બધાને આવું જ લાગતું હશે… સાચું ને?

“તરસ” – Gujarati Poetry 2.6 (11)

“તરસ” – Gujarati Poetry 2.6 (11)

મનુષ્ય તરીકે લોભ, લાલચ, ક્રુરતા વગેરે સહજ બની જાય છે ત્યારે, આપણે એકબીજાનો વસ્તુ તરીકે ઉપયોગ કરતા થઇ જઈએ છીએ.આ ‘તરસ’ કદાચ એ હકીકતની અનુભૂતિ કરાવે…

“કર્મ અને પ્રાર્થના” – Gujarati Poetry 3.7 (6)

“કર્મ અને પ્રાર્થના” – Gujarati Poetry 3.7 (6)

ઈશ્વરે બક્ષેલા બે હાથ કર્મ પણ કરે છે અને પ્રાર્થના પણ કરે છે પણ, આજની આ તાર્કિક દુનિયામાં કર્મોથી જેટલું ડરીએ છીએ એટલો જ વિશ્વાસ પ્રાર્થનાઓ પર કરીએ તો, ચમત્કારો શોધવા નથી જવા પડતા… મેં અનુભવ્યું છે, તમે?

કરવાનું શું? – Gujarati Poetry 4 (1)

કરવાનું શું? – Gujarati Poetry 4 (1)

કોઈ પણ સમાજ,શરતો કે નિયમો લાગણીઓ પર અંકુશ ન મૂકી શકે પરંતુ, વ્યક્તિગત મુલ્યોની એક નાનકડી સીમા આ કામ સહજતાથી કરી જાય ત્યારે એ કશ્મકશમાં આપણે તો માત્ર પૂછી જ શકીએ કે, કરવાનું શું?

Sponsored

Older Stories

Join As A Guest Writer

Inviting Fellow Writers to write Guest Posts

Guest Writers

At Swati’s Journal, I along with my small technical team am publishing under various categories like Articles, Yellownotes, Stories, Series, Musicals and Poetry in English and Gujarati language.

If you also are a part of the same fraternity,I’m inviting you to join as a Guest writer by submitting prose and poetry in any or both the languages. Anyone who’s aware of blogging online can become the guest here.

hello@swatisjournal.com

Share with friends

Who can join as a Guest Writer?
Swati’s Journal hosts creative content in English and Gujarati Languages. So, all the writers who wish to write in any / all languages are invited. Most read categories include Short stories, Articles and Poetry.
How to Join as A Guest Writer?

Please follow complete guideline page here – Guest Post Guidelines Or Feel free to contact Swati at hello@swatisjournal.com

Do Guest Writers get paid?
Swati’s Journal is a web publication offering free content for the readers. Consider it as a community of creative writers and readers. So, No Paid Guest Posts ( Yet! )
How many Guest Posts Can be Submitted per month?
Swati’s Journal is run by a small team, mostly by Swati herself. So, review takes 3 – 4 days per post. Considering time for a publishing cycle, anyone can submit 3 to 4 posts per month.